Veelgestelde vragen over het lidmaatschap

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over het KIVI-lidmaatschap.


Kortingen

Betalingen

Automatische incasso

Overige betaalmogelijkheden

Factuur / betaalherinnering / dubbele betaling

Afdelingslidmaatschappen

Opzeggen / overdragen

Overig

Staat jouw vraag er niet bij?

Heb je een andere vraag dan hier vermeld? Neem dan contact op met de KIVI-ledenadministratie, per e-mail via ledenadministratie@kivi.nl of telefonisch via 070 39 19 880. Van maandag t/m woensdag is de KIVI-ledenadministratie tussen 09.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar.

 


 

Kortingen

Ik ben student. Kom ik in aanmerking voor korting op de contributie?

Ja, iedereen die een voltijd ingenieursstudie / technische studie (hbo of wo) volgt, komt in aanmerking voor het KIVI-studentlidmaatschap. Stuur een kopie van jouw collegekaart en/of een actueel bewijs van inschrijving naar ledenadministratie@kivi.nl. Je ontvangt dan spoedig een (aangepaste) factuur. Het contributietarief bedraagt 23,50 euro per jaar. Studentleden ontvangen De Ingenieur digitaal.

Ik ben AIO / promovendus / PhD student. Kom ik in aanmerking voor korting op de contributie?

Ja, AIO’s / promovendi / PhD students komen in aanmerking voor een korting op het reguliere lidmaatschap. Stuur een kopie van jouw aanstelling naar ledenadministratie@kivi.nl. Je ontvangt dan spoedig een (aangepaste) factuur. Het contributietarief bedraagt 47,50 euro per jaar.

Ik woon met een ander KIVI-lid op hetzelfde adres. Kom ik in aanmerking voor korting op de contributie?

Ja, indien je met een ander lid op hetzelfde adres woont en je samen met dat lid slechts één exemplaar van De Ingenieur wilt ontvangen, dan kun je een korting van € 85 op de contributie van één van jullie beiden aanvragen. Voorwaarde is dat jullie beiden een regulier en/of seniorlidmaatschap hebben. De korting wordt toegepast op de contributie van één van beide leden en geldt voor de periode dat beide leden op hetzelfde adres woonachtig zijn. Indien een lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat en bovengenoemde korting wordt toegekend, dan wordt deze naar rato berekend. Stuur een mail naar ledenadministratie@kivi.nl onder vermelding van jullie beider naam, lidmaatschapsnummers en het gemeenschappelijke adres, om door te geven bij welke naam/lidmaatschapsnummer de korting berekend moet worden.

Vanaf welke leeftijd kom ik in aanmerking voor seniorenkorting?

Je komt in aanmerking voor het seniorentarief vanaf het jaar waarin je 68 wordt. Dit tarief wordt je automatisch toegekend. Je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Het contributietarief bedraagt 136,50 euro per jaar.


Betalingen

Naar welk rekeningnummer kan ik de KIVI-contributie overmaken?

Het IBAN-rekeningnummer waar de KIVI-contributie naar overgemaakt dient te worden is: NL69 INGB 0005 0965 16. Dit is een rekeningnummer bij de ING Bank. De tenaamstelling van de rekening is 'KIVI' te Den Haag. 

Ik heb geen factuur per post ontvangen, maar ben wel KIVI-lid.

KIVI-leden van wie een e-mailadres bij ons bekend is, krijgen de factuur per e-mail.

Waarom krijg ik de factuur per e-mail?

KIVI stuurt zijn leden een kostenspecificatie van de persoonlijk vastgestelde contributie per e-mail. Aan leden die hebben aangegeven prijs te stellen op een schriftelijke factuur wordt de factuur per post verstuurd. Als er bij ons een specifiek factuuradres bekend is, wordt de factuur eveneens per post verstuurd. Indien je voorkeur hebt voor een papieren factuur kun je een mail sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@kivi.nl. Let op, voor het versturen van een papieren factuur berekent KIVI een bijdrage in de kosten.

Kan ik een factuur met BTW ontvangen?

Nee, de KIVI-contributie is vrijgesteld van BTW. Het is dus niet mogelijk een factuur met BTW te ontvangen.


Automatische incasso

Kan ik mijn contributie ook betalen via een automatische incasso?

Uiteraard. Wij stellen het bijzonder op prijs als je via automatische incasso wilt betalen. Zo ben je altijd op tijd met betalen en voorkom je herinneringskosten. Jouw automatische incasso bespaart KIVI veel tijd, tijd die bij voorkeur aan andere activiteiten wordt besteed. Let op, automatische incasso is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse bankrekening.

Download hier het machtigingsformulier en stuur het op naar de KIVI-ledenadministratie, per e-mail: ledenadministratie@kivi.nl of per post:

KIVI
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 30424
2500 GK Den Haag

Na afgifte van de machtiging incasseert KIVI de door jou verschuldigde contributie rond 25 januari van het nieuwe contributiejaar. Eind april volgt een tweede en laatste incassoronde. Word je daarna lid, en geef je een machtiging af, dan betaal je het huidige jaar handmatig en incasseert KIVI vanaf het komende jaar automatisch. Ben je het oneens met de incasso? Dan heb je de mogelijkheid deze afschrijving binnen acht weken ongedaan te maken. Je ontvangt overigens steeds voor de start van een nieuw contributiejaar een kostenspecificatie van jouw persoonlijk vastgestelde contributie.

Wanneer wordt de automatische incasso geïnd?

De jaarlijkse contributie wordt rond 25 januari geïnd. Eind april volgt een tweede en laatste incassoronde.

Is het ook mogelijk om de contributie per maandelijkse automatische incasso te laten innen?

Nee, het totale contributiebedrag wordt in één keer geïnd.


Overige betaalmogelijkheden

Betaalmethodes via Pay by Link

  • Visa;
  • Master Card;
  • American Express;
  • iDEAL.

Je ontvangt op verzoek de betaallink waarin in een beveiligde omgeving de betaling verwerkt kan worden. Jouw verzoek stuur je per e-mail naar de financiële administratie via financieleadministratie@kivi.nl, Je kunt ook telefonisch de link aanvragen: 070 39 19 822.


Factuur / betaalherinnering / dubbele betaling

Ik heb een mail ontvangen over de contributie voor het komende jaar. De bijlage zat er niet bij. Hoe kan ik die alsnog krijgen?

Wel een mail, maar geen bijlage? Check dan je mail niet via ‘Mail voor Windows 10’ of ander mailprogramma, maar kijk rechtstreeks op de server in je mailbox. Vaak vind je de bijlage daar wel. Vind je de bijlage daar niet, mail naar ledenadministratie@kivi.nl en wij sturen de factuur met bijlage opnieuw.

Ik heb onlangs nog een factuur ontvangen voor de contributie. Nu ontvang ik weer een factuur. Hoe kan dat?

KIVI stelt per kalenderjaar jouw persoonlijke contributie vast. Als je in de loop van dit jaar lid bent geworden, is jouw contributie naar rato vastgesteld. Stel je wordt lid in augustus, dan ontvang je een factuur tot en met eind december. In november versturen wij de factuur voor het komende contributiejaar. Zo kan het voorkomen dat je vrij snel achter elkaar twee contributiefacturen ontvangt.

Ik heb een betaalherinnering ontvangen, terwijl ik al heb betaald.

Heb je al betaald? Mail je betalingsafschrift naar ledenadministratie@kivi.nl. Wij nemen dit in behandeling.

Ik heb de contributie twee keer betaald. Hoe krijg ik mijn geld terug?

Als je de contributie per ongeluk dubbel hebt betaald, dan zal KIVI het teveel betaalde bedrag z.s.m. automatisch terugstorten op de rekening waar vandaan de betaling heeft plaatsgevonden. Voor verdere vragen hieromtrent kun je contact opnemen met de financiële administratie via financieleadministratie@kivi.nl.


Afdelingslidmaatschappen

Wat kost een afdelingslidmaatschap?

Een lidmaatschap voor twee afdelingen is gratis voor ieder KIVI-lid. Indien je lid wilt zijn van meer dan twee afdelingen brengen wij per jaar 2,50 euro per afdeling extra in rekening.

Ik wil lid worden van (nog) een (andere) afdeling. Hoe regel ik dit?

Je kunt inloggen op www.kivi.nl met jouw persoonlijke inloggegevens en op jouw profiel bij ‘Afdelingslidmaatschap’ de afdelingslidmaatschappen wijzigen.


Opzeggen / overdragen

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Het KIVI-lidmaatschap geldt tot schriftelijke wederopzegging. Stuur je opzegging vóór 1 december, dan eindigt je lidmaatschap aan het einde van het huidige jaar. 
Wij sturen een bevestiging van opzegging nadat wij de volledige contributie van het huidige jaar hebben ontvangen.

Let op: bij opzegging na 1 december van het huidige jaar ben je over het hele volgende jaar nog contributie verschuldigd en gaat je opzegging in na afloop van het volgende jaar.

Je kunt jouw lidmaatschap schriftelijk opzeggen onder vermelding van je lidmaatschapsnummer en reden van opzegging, per e-mail ledenadministratie@kivi.nl of per post:

KIVI
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 30424
2500 GK Den Haag

Kan iemand anders, zoals bijvoorbeeld mijn werkgever, mijn lidmaatschap opzeggen?

Een KIVI-lidmaatschap is persoonsgebonden en kan in de regel alleen door jouzelf beëindigd worden. Een uitzondering is als je lid bent vanuit een collectief lidmaatschap dat door jouw werkgever is afgesloten. In dat geval eindigt jouw lidmaatschap bij je uitdiensttreding, of bij beëindiging van het collectieve lidmaatschap.

Ik ben weg bij mijn werkgever, kan mijn lidmaatschap overgezet worden op naam van een collega?

Nee, een KIVI-lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden overgezet op naam van een collega. Jouw collega kan uiteraard wel zelf een KIVI-lidmaatschap afsluiten, dat kan hier.


Overig

Kan ik een lidmaatschap zonder De Ingenieur aangaan?

Je ontvangt altijd De Ingenieur. Uiteraard kunnen wij toezending van De Ingenieur voor je stopzetten, maar dit heeft geen invloed op de hoogte van jouw contributie.

Studenten en leden jonger dan 31 jaar ontvangen De Ingenieur alleen als digitaal tijdschrift en kunnen door middel van een mail naar ledenadministratie@kivi.nl ook de papieren versie ontvangen. De kosten voor het toesturen bedragen 17,50 euro per jaar.