Raad Wetenschap Techniek & Maatschappij

De RWTM geeft invulling aan de KIVI strategie 2020 om meer zichtbaar en betrokken te zijn in de maatschappij. Daarvoor legt de RWTM verbindingen met de politiek en media en adviseert de RWTM het hoofdbestuur over ontwikkelingen in de maatschappij die van belang zijn voor de strategie van KIVI.
Daarnaast stimuleert de RWTM afdelingen om extern actief te zijn op hun vakgebied of in hun regio. De besluiten van het hoofdbestuur over ‘afdelingswoordvoerders’ en ‘politieke advisering’ vormen hiervoor de basis.

Concrete taken van de RWTM zijn op dit moment:

  1. Geven van adviezen over technologische ontwikkelingen aan de Tweede Kamer. 
  2. Organiseren van een jaarlijkse KIVI-technologielezing. 
  3. Regelmatig publiceren van een KIVIsie blog.
  4. Publiceren van inhoudelijke position papers van afdelingen, raden of commissies van KIVI.
  5. Organiseren en eenmaal per 5 jaar toekennen van de in 1870 ingestelde “Conrad’s premie”.
  6. Adviseren van het hoofdbestuur over het jaarthema en over maatschappelijke ontwikkelingen met gevolgen voor KIVI.


KIVIsie / Position paper / KIVI technologielezing

* Een KIVIsie is een op feiten gebaseerde mening over een actueel onderwerp in de technologiesector.
Hou deze pagina vooral in de gaten. Er zal geregeld een nieuwe KIVIsie worden geplaatst.

 

Leden van de RWTM

  • drs. ing. Jeroen Grond (KIVI hoofdbestuur, voorzitter)
  • Prof.dr.ir Masi Mohammadi (TU/e,  HAN)
  • Drs.ing. Sabina de Lange (namens Young KIVI, secretaris)