Drs. ing. Miguel Delcour is per 12 oktober 2020 benoemd tot directeur van het KIVI-bureau en zal dan per direct de taken van interim-directeur Bart Struwe overnemen. Bart blijft in verband met overdracht tot eind oktober beschikbaar.

Miguel Delcour is geboren in 1975 en opgegroeid in Hilversum. Hij studeerde Technische Bedrijfskunde/Grafisch Management aan de hogeschool in Tilburg en Bedrijfswetenschappen aan de RSM Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zijn voornaamste interessesfeer ligt in de combinatie van management, complexe politieke- en bestuurlijke structuren, techniek en commercie.

Het KIVI-hoofdbestuur is bijzonder ingenomen met deze keuze en kijkt uit naar een goede samenwerking met de nieuwe directeur.