Vandaag op maandag 13 juni 2022 ontving Gijs Breedveld de KIVI-erepenning

KIVI-president Joanne Meyboom onderscheidde hem vanwege zijn tomeloze inzet voor de verening. 
Gijs is sinds 6 januari 1993 lid van KIVI en afgestudeerd ir. Werktuigbouwkunde in 1995 aan de Universiteit Twente, ook is hij drs. Bedrijfskunde. Sinds 11 september 2012 is hij bestuurslid van Regioafdeling Noord en sinds 2016 voorzitter. Ook was hij vicevoorzitter van de afdeling Hoger Onderwijs Techniek van april 2016 tot en met juni 2017.

De afgelopen jaren heeft Gijs zich zeer sterk gemaakt voor een degelijke en professionele organisatie van de vereniging en een behoud van het karakter, kwaliteit, de continuïteit en het aanzien dat KIVI op grond van de statuten en na bijna 175 jaar bestaan toekomt. Hij was mede-initiatiefnemer voor de oprichting van de ledenraadscommissie, die beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming in de Ledenraad en een effectieve communicatie tussen het hoofdbestuur en de ledenraad stimuleert.

Na de (her)oprichting in 2021 van de KIVI Raad Opleiding in de nieuwe vorm van Raad Opleiding, Beroep en Loopbaan (ROBL) heeft Gijs de rol van secretaris op zich genomen. Tevens is hij in 2021 benoemd tot afgevaardigde van KIVI naar het European Monitoring Committee van FEANI.

Kortom, een bijzonder actief en betrokken lid met zeer veel hart en inzet voor KIVI, die in vele hoedanigheden en kwaliteiten een zeer belangrijke bijdrage aan de vereniging heeft geleverd, en nog steeds zeer actief doet. Hij doet dit vanuit een volledig onbaatzuchtige instelling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gijs Breedveld en Joanne Meyboom