Dr. ir. Pavlina Nanou is door de vakjury verkozen tot winnaar van de Prins Friso Ingenieursprijs 2024. Zij mag zich een jaar lang Ingenieur van het Jaar noemen. De Publieksprijs ging naar prof. dr. ing. Kim Ragaert. De KIVI Engineering Student Team Award 2024 is gewonnen door team Solid van de Technische Universiteit Eindhoven.

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) maakte op woensdag 13 maart de winnaars bekend op een feestelijke bijeenkomst op De Haagse Hogeschool. Prinses Mabel reikte in het bijzijn van Prinses Beatrix samen met KIVI-president Jacolien Eijer-De Jong de tiende Prins Friso Ingenieursprijs uit.
 
De jury prijst de Twentse chemisch technoloog Pavlina Nanou voor haar “out of the box”-benadering. Maandenlang roeren in koeienmest op zoek naar biogas gaf haar inspiratie om verder te kijken dan fossiele brandstoffen. Vanuit een pilot bij TNO werd ze medeoprichter en COO bij TORWASH, een startup gericht op het circulair maken van diverse lastige afvalstromen, als bijdrage aan een betere wereld. Hier houdt Pavlina zich vooral bezig met een technologie om slib van rioolwaterzuivering om te zetten in biobrandstof, biogas en kunstmest.

Pavlina beperkt zich in haar werk niet tot het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve technologieën. Zij investeert ook fors in haar relaties en de samenwerking met de stakeholders om deze technologieën goed te kunnen benutten en zo significante stappen te zetten richting een duurzame toekomst. Omdat zij in haar loopbaan rolmodellen miste, wil Pavlina graag als ingenieur zichtbaar zijn om andere vrouwen te inspireren voor de techniek. Ze doet dit door actief te zijn via expertisebureau vrouwen en techniek VHTO en gastlessen te geven op lagere en middelbare scholen. De jury ziet in Pavlina een geweldige ambassadeur voor de techniek.

Uitreiking Prins Friso Ingenieursprijs 2024 - v.l.n.r. Jacolien Eijer - de Jong, Prinses Mabel, Pavlina Nanou, Prinses Beatrix en Miguel Delcour. 

Publieksprijs

De Publieksprijs ging naar prof. dr. ing. Kim Ragaert, hoogleraar Circular Plastics bij de Universiteit Maastricht. Kim doet al jaren onderzoek naar circulaire kunststoffen. Haar onderzoeksgroep is gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen.

De derde finalist was dr. ir. Christoff Heunis, CEO van Flux Robotics. Christoff ontwikkelde als promovendus aan de Universiteit Twente een hulprobot voor minimaal invasieve vaatchirurgie met behulp van magneten, die hij met de startup Flux Robotics heeft doorontwikkeld.

Studententeams

Voor de derde keer is ook een studententeam bekroond. De winnaar van de KIVI Engineering Student Team Award 2024, team Solid van de Technische Universiteit Eindhoven, werkt aan een innovatieve oplossing voor de opslag en transport van waterstof waarbij ijzer als ‘waterstofbatterij’ fungeert. 

De Publieksprijs ging naar Team SublimeStone van de Universiteit Maastricht, dat een reparatiemethode ontwikkelde voor monumentale bouwwerken van kalksteen waarin bacteriën de hoofdrol spelen.

De derde finalist was Team Afterlife van Wageningen University & Research, dat een schimmelfermentatietechnologie ontwikkelt dat voedselafval uit de landbouw omzet in een duurzaam eiwitingrediënt.

Over de prijs

KIVI reikt sinds 2015 jaarlijks de Prins Friso Ingenieursprijs uit aan de Ingenieur van het Jaar. Voor de prijs komen ingenieurs in aanmerking die zich in hun werk onderscheiden in expertise, innoverend vermogen, ondernemerschap en maatschappelijke impact. De prijs is vernoemd naar Prins Friso, die ingenieur Luchtvaart- en Ruimtetechniek en lid van KIVI was.