Op vrijdag 5 april is de publicatie van Jan Tromp 'Praktisch Basisonderhoud', overhandigd aan de directeur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) Micaela dos Ramos CEng, Dit gebeurde in in het bijzijn van uitgever Shirley Jansen (Uitgeverij Boom), Bart Smit voorzitter KIVI-afdeling Maintenance en Tony Bostelaar KIVI- bestuurslid en verantwoordelijk docent aan de Haagse Hogeschool in Delft.

Deze publicatie zal (vermoedelijk kort na de zomer) worden gevolgd door het boek 'Asset Management en Onderhoud, een praktische gids voor maintenance engineers'. Dit boek is het uiteindelijke resultaat van een vraag van de KIVI-afdeling Maintenance om in opleidingen meer aandacht te besteden aan onderhoud. De Haagse Hogeschool, opleiding Werktuigbouwkunde in Delft heeft dit enthousiast opgepakt. Er is inmiddels een leerlijn Onderhoud die loopt vanaf leerjaar 1 tot en met een Minor in leerjaar 4. Gezien het succes van de Minor, zowel bij de studenten als bij bedrijven, waarbij studenten bedrijven adviseren over verbeteringen, blijkt dat deze leerlijn in een grote behoefte voorziet. De publicatie en het boek 'Asset Management en Onderhoud' zijn de weerslag van de hierin ontwikkelde kennis en ervaringen", aldus schrijver Jan Tromp.