Team SOLID van de Technische Universiteit Eindhoven is winnaar van de KIVI Engineering Student Team Award 2024! Het team kreeg de prijs op woensdag 13 maart overhandigd tijdens de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs in het bijzijn van Prinses Beatrix en Prinses Mabel op De Haagse Hogeschool.

De Publieksprijs ging naar Team SublimeStone van de Universiteit Maastricht, dat een reparatiemethode ontwikkelde voor monumentale bouwwerken van kalksteen waarin bacteriën de hoofdrol spelen. De derde finalist was Team Afterlife van de Universiteit van Wageningen, dat een schimmelfermentatietechnologie ontwikkelt dat voedselafval uit de landbouw omzet in een duurzaam eiwitingrediënt.

Leden van team Solid met v.l.n.r. Jacolien Eijer - de Jong, Prinses Mabel, Prinses Beatrix en Miguel Delcour.

Innovatieve oplossing voor opslag en transport van waterstof

Team SOLID houdt zich bezig met een zeer gecompliceerde uitdaging: opslag en transport van waterstof om deze groene energiebron uiteindelijk grootschalig te kunnen inzetten. De oplossing vonden zij in veilig en circulair te gebruiken ijzerbolletjes, Iron-Based Hydrogen Storage (IRHYS). Als hun innovatieve oplossing slaagt en ook is op te schalen, is het van grote economische en maatschappelijke waarde, vooral omdat voor opslag van waterstof nog weinig industriële alternatieven zijn.

SOLID is een jaarlijks wisselend, multidisciplinair team van studenten, opgericht in 2016 en inmiddels uitgegroeid tot een grote en ambitieuze organisatie. Het team functioneert in een ecosysteem met NGO-achtige ondernemerschap en werkt nauw samen met industriële partners. Elk nieuw team studenten staat op de schouders van het vorige, zo bouwen ze op een solide manier verder aan oplossingen voor de lange termijn. Het project van SOLID kan een doorbraak betekenen met grote impact voor de industrie, niet alleen op nationaal, maar ook op mondiaal niveau. En dat is zeer waardevol voor het bereiken van de doelen van de energietransitie. 

KIVI wil team SOLID met de KIVI Engineering Student Team Award aanmoedigen door te gaan met het bereiken van hun missie om iedereen, op elk moment, toegang te bieden tot schone en hernieuwbare energie.

KIVI Engineering Student Team Award

De KIVI Engineering Student Team Award werd in 2022, mede op voorzet van Prinses Mabel, in het leven geroepen om de ingenieurs van morgen een boost geven, te tonen waar studenten in teamverband toe in staat zijn en een grotere bekendheid te bieden aan hun innovatieve projecten. Voor de prijs komen studententeams in aanmerking die zich in hun project/werk onderscheiden in teamgeest, innovatiekracht, maatschappelijke impact en expertise.