Ondernemende geluidsjager Rick Scholte wint Prins Friso Ingenieursprijs

Dr. ir. Rick Scholte (38), founder en managing director bij Sorama B.V is vandaag verkozen tot Ingenieur van het Jaar 2017. Hij ontving de Prins Friso Ingenieursprijs op de TU Delft, in het bijzijn van Prinses Beatrix en Prinses Mabel, uit handen van Gerald Schotman, president van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Het instituut kent de prijs jaarlijks toe.

Publieksprijs

Dr. ir. Martin Baptist (45), senior scientist bij Wageningen Marine Research, kwam als winnaar naar voren uit de publieksstemming van de Prins Friso Ingenieursprijs.

Derde finalist

De derde finalist voor de Prins Friso Ingenieursprijs is dr. ir. Rolf Hut (36), onderzoeker en docent aan de TU Delft.


 

Prins Friso Ingenieursprijs

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is verheugd en trots dat de naam van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso is verbonden aan de verkiezing van de Ingenieur van het Jaar, een jaarlijkse prijs die door het instituut toegekend wordt.

Prins Friso was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en een zeer gewaardeerd lid van KIVI. Hij bewoog zich nadrukkelijk op het snijvlak van ingenieurswetenschappen en maatschappij. Zijn inspirerende nalatenschap aan de ingenieurswereld maakt het bijzonder passend om de Ingenieur van het Jaar vanaf 2015 te eren met de jaarlijks terugkerende Prins Friso Ingenieursprijs. De instelling van de Prins Friso Ingenieursprijs bouwt voort op de banden die KIVI sinds haar oprichting heeft met de Koninklijke Familie.

Prins Friso heeft zijn kennis en vaardigheden altijd vakoverstijgend en in brede context ingezet. Hij wees daarbij steeds op het belang van innovatie en het interesseren van jongeren voor techniek. Het verbinden van de naam van Prins Friso aan de ingenieursprijs geeft deze een bijzonder elan en is van grote waarde om het maatschappelijk belang van ingenieurs te onderstrepen. KIVI is ervan overtuigd dat dit jongeren zal inspireren om te kiezen voor een technische studie en de verworven kennis in te zetten voor de samenleving.
 

Ingenieur van het Jaar

Eerdere winnaars Ingenieur van het Jaar

Eerdere winnaars publieksprijs Prins Friso Ingenieursprijs