De Ledenraad vertegenwoordigt de 20.000 leden van KIVI. De Ledenraad stelt het beleid van de vereniging vast en controleert het Hoofdbestuur. Elke afdeling vaardigt één vertegenwoordiger af in de Ledenraad, daarnaast zijn er tien vrije zetels. Leden van de Ledenraad worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn voor één aansluitende periode herbenoembaar. De Ledenraad vergadert twee keer per jaar. Een functie in de Ledenraad is onbezoldigd.

Afdeling

Naam                                                                

Aerospace Engineering ir. M.B. Sol
Bedrijfskunde Vacature
Bouw dr. ir. C.A. Vietsch
Bouw- en Waterbouwkunde Vacature
Commercieel Ingenieur ir. M.P.J. Lambriks
Defensie en Veiligheid KTZE (bd) J. Wind
Duurzame Technologie ing. J.A. Susebeek
Elektrotechniek ing. P. van Moerkerken
Energie- en Warmtetechnologie Vacature
Filosofie & Techniek prof. ir. J.C. van den Broek
Geotechniek ir. S. Delfgaauw
Geschiedenis der Techniek ir. F.W. van den Berg
Industrieel Ontwerpen A. Kranenburg MSc
Informatica ir. H.C. Brat
Kerntechniek ir. M. van der Borst
KIVI International Engineers dr. A.S.K. Elkadi CEng
Landgebruik en Watermanagement drs. K.P.T. Valk
Maintenance ing. A. Smit
Maritieme Techniek ir. R. van de Graaf
Mechanica Vacature
Medische Technologie ir. E.B.G.T. Draaijers
Meet-, Regel- en Besturingstechnologie Vacature
Mijnbouw ir. P.M.C. Florijn
Nederlandse Procestechnologen ir. J.W.J. van Haarst
Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs J.G. de Putter Msc
Offshore Techniek S.E. van der Werff
Olie- en Gastechnologie prof. dr. ir. J.D. Jansen
Railsystemen dr. ir. E. Schrik
Regio Alkmaar ing. R.J.Gerritsma
Regio Gelderland ir. C.A. de Vries
Regio Haarlem ir. J.M. van Doorn
Regio Limburg Zuid ir. J. Weerts
Regio Maastricht Vacature
Regio Noord ir. P. Dijkshoorn Msc Eng
Regio Noord- en Midden-Limburg ing. J.M.M. Vossen
Regio Noord-Holland ir. A.C.G. van Beurden
Regio Oost  ir. J. Riezebos
Regio Utrecht ir. J. Vogelaar
Regio Zeeland ing. P.R. Marinissen
Regio Zuid J. Vissers MSc
Regio Zuid-Holland mr. ing. R.A. van der Elst
Risicobeheer en Techniek prof. dr. ir. J.A.A.M. Stoop
Sports Engineering Vacature
Techniek, Maatschappij & Economie ir. A.H.  Buddingh
Technische Fysica dr. J.I.M. Botman
Telecommunicatie ir. R. Julemont-Gerssen
Transportkunde en Logistiek dr. ir. B.J.A. Pielage
Tunneltechniek en Ondergrondse Werken ing. E. van der Waals
Verkeer en Vervoer dr. ir. M.G. van den Heuvel
Voertuigtechniek ing. W. Wingelaar
Werktuigbouwkunde ing. P.J. Hoogkamer
Young KIVI Engineers ing. K.P. Hoekzema
   

Ledenraadsleden vrije kandidaatsstelling

 
drs.ir. H.G. Breedveld  
E. Kemp BSc  
ir. J.B. Kruyswijk   
ir. E.A.H. Teunissen  
ing. J. van der Velden  
ir. F.J.M. Heitkamp MBA  

 

Contact met de Ledenraad

Voor vragen over de Ledenraad en het doorgeven van wijzigingen, kunt u contact opnemen met Yvonne Gijseman van het secretariaat van de Ledenraad, via SecretariaatLR@kivi.nl.
De Ledenraadsvergaderingen zijn gepland op 14 juni 2018 en 17 december 2018 in Den Haag.

Klik hier voor de site van de Ledenraad


De Financiële Commissie adviseert de Ledenraad met betrekking tot de financiële zaken van de vereniging.
Voor contact met de financiële commissie: financielecommissie@kivi.nl

De Ledenraadscommissie ondersteunt het proces van beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming in de Ledenraad en stimuleert een effectieve communicatie tussen Hoofdbestuur en Ledenraad.
Voor contact met de ledenraadscommissie: ledenraadscommissie@kivi.nl

Klik hier voor het forum van de Ledenraadscommissie

De Gebouwcommissie adviseert de Ledenraad en het Hoofdbestuur over alle zaken betrekking hebbende op het gebouw, inclusief groot onderhoud. De leden van de commissie zijn geen lid van de Ledenraad of het Hoofdbestuur.
Voor contact met de gebouwencommissie: gebouwcommissie@kivi.nl