PERS

KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. Wij zetten ons in voor het ondersteunen van ingenieurs in hun beroepsuitoefening en de erkenning van de waarde van hun werk. Wij helpen ingenieurs met het leggen van verbindingen met onderzoek, onderwijs, de samenleving en uiteraard ook met elkaar. Ook helpen wij de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen, het werk en de kennis van ingenieurs in te zetten ten dienste van maatschappelijke vraagstukken en de impact van technologie op de samenleving zichtbaar te maken. Dit doen wij in samenwerking met het technisch bedrijfsleven, kennisinstellingen, het hoger onderwijs, de overheid en buitenlandse partners.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Linda Gerrits, tel.nr. 070 3919 810 of Miguel Delcour, tel.nr. 070 3919 852, of stuur een mail naar persvoorlichting@kivi.nl.

Hieronder staat een overzicht van de KIVI-(vak)afdelingen en de onderwerpen waarop ze actief zijn. Indien gewenst, kunnen zij worden geraadpleegd via onderstaande nummers. 

Veel informatie vindt u ook online:
- Onze visie en missie
- Actualiteiten
- Projecten en thema’s
- Activiteiten, zoals lezingen, cursussen en bezoeken

Afdeling / naam

Contact

Aandachtsgebied

KIVI bureau
Miguel Delcour

miguel.delcour@kivi.nl
06 2127 8277

Algemeen, verenigingsbureau, verenigingsaangelegenheden, leden, organisatie

Hoofdbestuur
Jacolien Eijer-de Jong             

jacolien.eijer@kivi.nl

 

Vakafdelingen

   

Bouw en Waterbouwkunde
Korné Walhout

woordvoerder-bw@kivi.nl
06 5339 8652

Waterbouw breed, kust, oever, dijken, kades en tunnels. Crisis- en rampenmanagement

Chartered Engineering
Eelco Schrik

woordvoerder-ce@kivi.nl
06 5248 5948

Chartered Engineering programma, IEng en CEng titels

Defensie en Veiligheid
Jan Wind

jan.wind@kividv.nl
06 2350 2003

Defensiematerieel en technologie, defensiebeleid en politiek, NAVO en EU

Elektrotechniek
Richard van Heijningen

woordvoerder-el@kivi.nl
06 2245 4130

Elektriciteitsopwekking, distributie, duurzame energie en industriële elektronica

Geotechniek
Patrick IJnsen

woordvoerder-geo@kivi.nl
06 5062 2959

Geotechniek en Funderingstechniek: bouwen met grond en ondergronds bouwen

Geschiedenis der Techniek
Frank van den Berg

woordvoerder-gdt@kivi.nl
06 5379 2653

Techniekgeschiedenis, Technische en Wetenschappelijke Musea (en Collecties), Industrieel Erfgoed, Historie van Technisch-Economische Ontwikkeling

Informatica
Titia Houwing

woordvoerder-it@kivi.nl
06 2952 8085

Informatietechnologie, digitalisering, cybersecurity

KIVI International Engineers
Ahmed Elkadi

woordvoerder-kie@kivi.nl
06 4648 2418

Expat engineers in the Netherlands

Kerntechniek
Jan Leen Kloosterman

woordvoerder-kt@kivi.nl
015-2781191

Kernenergie en kerncentrales, nucleair afval

Maintenance
Kees Jan Grin

woordvoerder-mai@kivi.nl
06 2312 6399

Asset management & (circulair) maintenance

Medische Technologie
Eras Draaijers

Woordvoerder-mt@kivi.nl
06 3316 3372

Medische technologie en innovatie voor gezondheid en zorg.

Nederlandse proces technologen

woordvoerder-npt@kivi.nl

Technologische processen’ in de voedingsmiddelen-, chemische- & medische industrie, natuur & milieu, energie, etc.

Railsystemen 
Erland Tegelberg

Woordvoerder-rs@kivi.nl
06 2223 7171

Railsystemen, infrastructuur, materieel, integratie, organisatie, van strategische visie tot technische details

Techniek, Maatschappij en Economie
Toon Buddingh

woordvoerder-tme@kivi.nl
06 5133 2638

Economische en maatschappelijke gevolgen van technologie

Telecommunicatie
Armando Voets

woordvoerder-tc@kivi.nl
06 5161 6685

5G/6G development, cybersecurity, WiFi, Internet of Things, FttH roll-out, Fixed-Wireless Access, Artificial Intelligence, Digital Disruption

Regionale afdelingen

   

Gelderland
Albert ten Kate

woordvoerder-gel@kivi.nl
06 4592 5908

Industrie, energie, veiligheid, infra & bouw, onderwijs en natuur & milieu in Gelderland

Maatschappelijke thema’s

 

 

Ingenieurs & Energietransitie 
Maarten van Beek

Woordvoerder-iene@kivi.nl 
06 122 61963    

Energie, Energietransitie, klimaatdoelstellingen 2030/2050