Omschrijving

Wordt je nu ziek van een gebouw of knap je er juist van op?
Aan de ene kant dreigt het binnenklimaat van gebouwen door steeds verdergaande milieumaatregelen steeds ongezonder te worden, aan de andere kant kan architectuur in samenspraak met moderne technieken en inzichten ook juist steeds meer bijdragen aan het welbevinden. Het lijkt strijdig met elkaar, maar is dat wel zo?
Tijdens dit symposium wordt nader ingegaan op het maken van gezonde gebouwen gezien vanuit opdrachtgeverschap, materialen, techniek (domotica) en menselijk gedrag.

Spanningsveld milieuvriendelijk en mensvriendelijk bouwen
De meeste mensen brengen meer tijd door binnen gebouwen dan buiten. Niet zelden is het binnenklimaat ongezonder dan het buitenklimaat.
Een consequentie van de invoering van de energieprestatienorm is dat het binnenklimaat in woningen kan verslechteren. Een derde van alle woningen kampt nu al met een ongezond leefklimaat. En dat wordt alleen maar erger als de luchtdoorlatendheid van gebouwen nog verder afneemt. Een positief punt is dat architectuur de gezondheid niet alleen nadelig kan beïnvloeden, maar dat het omgekeerde ook waar is. Op diverse manieren kan architectuur bijdragen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Architectuur is zelfs in staat genezingsprocessen te bevorderen en wel op totaal verschillende manieren.

Fysieke en virtuele architectuur
In het kader van dit onderwerp is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen het fysieke en het virtuele gebouw. Een gebouw faciliteert menselijk gedrag en dat vindt deels plaats door middel van fysieke oplossingen, maar in toenemende mate ook door middel van virtuele oplossingen. Niet zelden kunnen virtuele oplossingen een vervanging vormen voor fysieke oplossingen. Een voorbeeld is bewegwijzering waarbij vaste aanduidingen vervangen kunnen worden door displays en kleur veranderende materialen. Een ander voorbeeld is de toepassing van diverse technieken waarmee glas ondoorzichtig gemaakt kan worden ter vervanging van fysieke blinden of gordijnen.
Ter gelegenheid van dit congres geldt expliciet als uitgangspunt dat moderne architectuur een integratie is van het fysieke en virtuele ontwerp.

Spreker(s)

Prof. Dr. Ir. Masi Mohammadi
Dr. Jantine Bouma
Ir. Atto Harsta, Aldus Bouwinnovatie Amsterdam
Ir. Gerbrandt van Staveren, Cruxin
Prof. Dr. Ad Pruyn, Universiteit Twente
Eric Vreedenburgh, Archipel Ontwerpers
Duzan Doepel, Doepelstrijkers

Meer informatie over de sprekers via de link hieronder.

Locatie

KIVI-gebouw

Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Organisator

Bouw

Industrieel Ontwerpen

MaterialDesign, Lect. Arch & Health, HAN

Naam en contactgegevens voor informatie

Wim Poelman, Bestuurslid KIVI Bouw, via onderstaand e-mailadres

wim@poelman-partners.nl

Sprekersinformatie Architectuur en gezondheid

Programma

 -  uur Ontvangst
 -  uur Welkomstwoord
 -  uur Inleiding Architecture & Health / Spreker: Prof. Dr. Ir. Masi Mohammadi
 -  uur De invloed van Architectuur op sociaal gedrag / Spreker: Dr. Jantine Bouma
 -  uur Pauze
 -  uur Gezondheid en materiaalgebruik; laat de natuur voor je werken / Spreker: Ir. Atto Harsta, Aldus Bouw
 -  uur Domotica t.b.v. meer vrijheid en welzijn voor mensen met een beperking of ziekte / Spreker: Ir. Gerb
 -  uur Tien jaar onderzoek naar healing environments aan de Universiteit Twente / Spreker: Prof. Dr. Ad Pr
 -  uur Borrel
 -  uur Italiaans buffet
 -  uur Technologie, wellness en zorgarchitectuur / Spreker: Eric Vreedenburgh, Archipel Ontwerpers
 -  uur Het nieuwe Dorp / Spreker: Duzan Doepel, Doepelstrijkers
 -  uur Forumdiscussie
 -  uur Samenvatting voorzitter
 -  uur Afsluiting