Omschrijving

Geavanceerde radartechnologie is niet alleen voor de krijgsmacht van groot belang, maar ook voor de Defensie gerelateerde nationale industrie en kenniscentra. Nederland heeft op radargebied een vooraanstaande positie in de wereld. Om de kennis, innovatie en ontwikkelingen op radargebied te stimuleren en te bestendigen is in 2002 het Platform Nederland Radarland (NLRL) opgericht. Hierin zijn naast Defensie, Thales NL, TNO (de Gouden Driehoek) en de TU Delft vertegenwoordigd.

Op woensdag 8 november 2017 vieren wij het 15-jarige bestaan van het Platform Nederland Radarland. Op deze themadag zal onder andere de roadmap Radar en Geïntegreerde sensorsuites 2020-2030 worden gepresenteerd.

Tijdens deze themadag kunt u het volgende verwachten:
- Inspirerende lezingen/presentaties over onderzoeksprogramma’s en toekomstige ontwikkelingen.
- Lezingen door keynote speakers en door diverse sprekers uit industrie, kennisinstituten, universiteiten en defensie.
- Diverse posters/stands met radar gerelateerde onderwerpen en onderzoeksresultaten.
- Ruime gelegenheid om te netwerken en over de resultaten informeel van gedachten te wisselen tijdens de pauzes en de afsluitende borrel.


LET OP !
------------------------------
Leden van KIVI Defensie & Veiligheid kunnen zich via de site aanmelden. Deze aanmelding is voorlopig, omdat het aantal plaatsen zéér beperkt is.
Eind september ontvangt u een email als uw aanmelding is bevestigd. Zonder deze bevestiging geen toegang!

Locatie

Gebouw Albatros

Nieuwe Haven, Den Helder

Organisator

Defensie en Veiligheid

Platform NLRL

Naam en contactgegevens voor informatie

KTZ bd Jan Wind, voorzitter Defensie en Veiligheid

jw@kividv.nl

Programma

 -  uur 15 jaar NLRL