De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft vragen en opmerkingen over de op 26 februari 2021 door de Staatssecretaris van Defensie gepubliceerde DMP-A brief over de vervanging van nachtzichtkijkers. Voor zover ons bekend is deze nog niet door de Tweede Kamer behandeld.Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

Download hier een PDF van dit commentaar.

Indicatie investeringsbedrag en life cycle costs
Volgens de DMP-A brief gaat het om een investering van 25-100 M€ voor 1800 nachtzichtkijkers. Dat betekent een gemiddelde prijs tussen de 13.000 en 55.000 euro per stuk. Dat is nogal een spreiding voor MOTS apparatuur. In het opgegeven bedrag bedrag is budget voor investeringen en voor opleidingen meegenomen, maar levensduurkosten (onderhoud, reparatie, vervanging, reservedelen) staan niet genoemd. Het is dus onduidelijk of de levensduurkosten tot extra jaarlijkse exploitatie-uitgaven leiden. 

Verschillende modellen of standaardiseren
Er worden onder dit voorstel twee soorten nachtzichtkijkers aangeschaft. Helderheidsversterkers en (duurdere) fusion kijkers.  De verdeling daartussen is niet aangegeven, noch het verschil in kosten. Een mix van twee verschillende typen is qua investering wellicht goedkoper, maar het lijkt qua onderhoud en logistiek effectiever om slechts één model te gebruiken.

Onderhoud in of uitbesteden
In de brief wordt aangegeven dat Defensie het onderhoud zal uitvoeren. Uitbesteding van onderhoud is echter juist bij MOTS apparatuur vaak goedkoper en effectiever. Zeker als ook met andere landen wordt samengewerkt, zoals in de brief staat aangegeven. Datzelfde geldt voor opleidingen voor gebruikers en eerstelijns onderhouders. Wellicht is uitbesteding van onderhoud en opleidingen gedurende de levensduur kosteneffectiever. Bijvoorbeeld bij de leverancier of bij het land of de landen waarmee wordt samengewerkt.

 

_____________________________
Den Haag, 17 augustus 2021
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Ministerie van Defensie

 

web stats