web stats

Foto: Jesterhat84 via wikimedia (CC BY-SA 3.0 NL)  

KIVI Defensie en Veiligheid levert een bijdrage aan het politieke debat over techniek-gerelateerde onderwerpen in het regeringsbeleid. De werkgroep politiek en DV techniek volgt de ontwikkelingen in de Tweede Kamer op defensiegebied en levert commentaren aan de leden van de Vaste Commissie voor Defensie en andere geïnteresseerden.
Door de werkgroep geleverde commentaren en daaraan gerelateerde Kamerstukken vindt u hier.

Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen? Meld u aan via deze link.

U kunt ook lid worden van de werkgroep en meedenken over onze adviezen. Neem contact op met de voorzitter via dv@kivi.nl 

De planning van de werkgroep activiteiten vindt u hieronder: