HET KOOY SYMPOSIUM IS SINDS 1 APRIL VOLGEBOEKT

NOTE: Wij houden ons aan de door de regering voorgeschreven coronaregels en de daarvan door Defensie afgeleide beperkingen. Als op 13 april minder gasten zijn toegestaan dan ingeschreven, zal het teveel aan inschrijvingen worden geannuleerd. We werken daarbij op volgorde van inschrijving. Indien annuleren op uw inschrijving van toepassing is, wordt u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.​web stats

Kooy symposium 2022 - Technologie als slagkracht

Speerpunten voor de krijgsmacht van 2035

Woensdag 13 april - Gen. Maj. Kootkazerne in Stroe

Programma   -     Aanmelden

In het kader van het 175-jarige bestaan van de ingenieurs vereniging kijkt het Kooy symposium verder vooruit dan gebruikelijk. De Nederlandse Defensie heeft immers de ambitie om op het hoogste technologische niveau zo veilig mogelijk hun werk te doen. In de Defensie Visie 2035 Vechten voor een veilige toekomst is dit nadrukkelijk aangegeven als beleidsdoelstelling.

Dit is alleen mogelijk als we over een lange termijn breed inzetten op hoogwaardige technologie en innoverend vermogen. Om technologisch hoogwaardig te blijven moet Defensie vaak vooroplopen in onderzoek en ontwikkeling. Wachten op civiele ontwikkelingen heeft weinig zin als de bouw van nieuwe capaciteiten 10 jaar duurt en die 40 jaar moeten meegaan. 50 jaar achterlopen is geen optie om een conflict te winnen.

Innovatie voor militaire doeleinden kan gepaard gaan met spin-off mogelijkheden voor andere sectoren, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en verduurzaming. Als dat effectief wordt georganiseerd draagt innovatie voor Defensie bij aan de weerbaarheid van onze samenleving.

Nederland is een land van kennisontwikkeling, wetenschap en technologische innovaties. Verschillende bedrijven en universiteiten zijn mondiale koplopers wat betreft data science, kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie en innovaties op het gebied van duurzaamheid. Daar moeten we gebruik van maken.

Beleidsplannen alleen zijn echter niet voldoende. Het komt aan op implementatie. Ontwikkeling, verwerving en toepassing van nu nog onbekende technologieën en innovaties is lastig te plannen en brengt risico’s met zich mee. Tijdens het symposium laten we zien hoe je toch beheerst met de onzekerheden van zulke innovaties kunt omgaan en resultaat bereiken.

Ook kunnen we niet meer alleen focussen op Nederland. De Europese samenwerking gaat door het nu gestarte Europese Defensie Fonds (EDF) een enorme vlucht krijgen. We laten zien op welke manier de Nederlandse defensiesector daarop het beste kan inspelen en kan bijdragen.

Het Kooy symposium wil Defensie helpen de ambitie om te zetten in daden. U kunt kennismaken met de technologieën waar we in de toekomst veel van verwachten. Diverse sprekers zullen ingaan op de beloften van deze technologieën voor Defensie en de maatschappij. Zij gaan ook in op ontwikkelingen waar Defensie zelf het voortouw moet nemen en waar de sector kan profiteren van civiele ontwikkelingen.

Schrijf in op onze Kooy symposium mailing list om op de hoogte te blijven van het Kooy symposium. Wij sturen 2 à 3 keer per jaar een e-mail bij belangrijke aankondigingen. Deelnemers komen automatisch op de lijst.

Programma   -     Aanmelden

Voorgaande Kooy symposia

Lees meer over de geschiedenis van het Kooy-symposium             Bekijk het programma van het eerste Kooy symposium in 2002

2022

Technologie als Slagkracht - Speerpunten voor de krijgsmacht van 2035

2121

ONDERBEMAND - ONLINE

2020

ONderBEMAND - GEANNULEERD

2019

Extreme omstandigheden - Defensie gaat door waar anderen ophouden

2018

Desinformatie, manipulatie en destabilisatie.
Het belang van feiten en techniek

2017

 Duurzaamheid voor de krijgsmacht. Een operationeel voordeel

2016

 Big data, Artificial Intelligence and the Defence innovation model

2015  

 Threats from above | Missile defence and more

2014  

 Towards nanotechnology for Defence

2013

 Unmanned Aerial Systems

2012

 Critical mission training and rehearsal: "You only live twice"

2011

 Cyber Operations

2010

 Ruimte voor Veiligheid

2009

 De Robots aan Zet

2008

 De Beschermer beschermd

2007

 Sensoren en signaalverwerking

2006

 Defensie en Veiligheid

2005

 Europa

2004

 Militair onderwijs

2003

 De officier van de toekomst

2002

 Defensietechnologie: nu en in de toekomst

 

 

 

 

 

web stats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web stats