web stats

Jaarlijks Kooy-symposium

Belangrijkste activiteit van de afdeling Defensie en Veiligheid is het jaarlijkse prof.ir.dr. J.M.J. Kooy-symposium dat georganiseerd wordt in samenwerking met TNO, het NLRAPA en de KVMO. Voor dit symposium wordt een brede doelgroep afkomstig uit de politiek, Defensie, kennisinstituten, universiteiten en bedrijfsleven uitgenodigd. In het symposium staat steeds het belang van kennis en technologie voor Defensie en de Veiligheidssector centraal. Meestal wordt het Kooy symposium in de maand april gehouden. 

Kooy-symposium 2018: 
Desinformatie, manipulatie en destabilisatie
Het belang van feiten en techniek

Gen.Maj. Koot kazerne te Stroe - woensdag 11 april 2018 | 10:30 - 19:00

Aankondiging    -    Programma (voorlopig)   -     Aanmelden

Schrijf in op onze Kooy symposium mailing list om op de hoogte te blijven van het Kooy symposium. Wij sturen 2 à 3 keer per jaar een email bij belangrijke aankondigingen. Deelnemers komen automatisch op de lijst.

Voorgaande Kooy symposia

Lees meer over de geschiedenis van het Kooy-symposium

2017  Duurzaamheid voor de krijgsmacht. Een operationeel voordeel
2016  Big data, Artificial Intelligence and the Defence innovation model
2015    Threats from above | Missile defence and more
2014    Towards nanotechnology for Defence
2013  Unmanned Aerial Systems
2012  Critical mission training and rehearsal: "You only live twice"
2011  Cyber Operations
2010  Ruimte voor Veiligheid
2009  De Robots aan Zet
2008  De Beschermer beschermd
2007  Sensoren en signaalverwerking
2006  Defensie en Veiligheid
2005  Europa
2004  Militair onderwijs
2003  De officier van de toekomst
2002  Defensietechnologie: nu en in de toekomst
2001  Wapensysteemontwikkeling door de eeuwen heen

 

 

 

 

web stats