web stats

Kooy Symposium 2019


De belangrijkste activiteit van de afdeling Defensie en Veiligheid is het jaarlijkse prof.ir.dr. J.M.J. Kooy-symposium dat georganiseerd wordt in samenwerking met TNO, het NLRAPA, de KVMO en Mars en Mercurius. Voor dit symposium wordt een brede doelgroep afkomstig uit de politiek, Defensie, kennisinstituten, universiteiten en bedrijfsleven uitgenodigd. In het symposium staat steeds het belang van kennis en technologie voor Defensie en de Veiligheidssector centraal. Het Kooy symposium wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand en vindt plaats in de Gen. Maj. Kootkazerne in Stroe. 

Als thema voor 2019 is gekozen voor:

Extreme omstandigheden

Defensie gaat verder waar anderen ophouden

Elektriciteit, infrastructuur, communicatiemiddelen, verwarming, orde op straat, droge voeten: In Nederland is iedereen eraan gewend. Maar wat als dat alles wegvalt, of je moet naar een gebied waar dat allemaal niet bestaat. Voor velen een ondenkbaar scenario, maar niet voor de krijgsmacht. Zij gaat door waar anderen ophouden. Aanslagen of natuurrampen in Nederland, maar ook militair ingrijpen in de drukkende hitte van de tropen, de ijzingwekkende koude van de arctic, of vijandige gebieden zonder een greintje licht, of hele regio’s zonder communicatie mogelijkheden. Hoe reëel is dit en hoe ziet je wereld er dan uit. Hoe bereid je je daarop voor en welke technologieën kunnen hierbij helpen. Dat zijn de vragen die in het Kooy symposium 2019 aan de orde komen.

Gen.Maj. Koot kazerne te Stroe - woensdag 10 april 2019 | 10:00 - 19:00

Programma    -     Aanmelden 


Schrijf in op onze Kooy symposium mailing list om op de hoogte te blijven van het Kooy symposium. Wij sturen 2 à 3 keer per jaar een email bij belangrijke aankondigingen. Deelnemers komen automatisch op de lijst.

Voorgaande Kooy symposia

Lees meer over de geschiedenis van het Kooy-symposium             Bekijk het programma van het eerste Kooy symposium in 2002

2018

Desinformatie, manipulatie en destabilisatie.
Het belang van feiten en techniek

2017

 Duurzaamheid voor de krijgsmacht. Een operationeel voordeel

2016

 Big data, Artificial Intelligence and the Defence innovation model

2015  

 Threats from above | Missile defence and more

2014  

 Towards nanotechnology for Defence

2013

 Unmanned Aerial Systems

2012

 Critical mission training and rehearsal: "You only live twice"

2011

 Cyber Operations

2010

 Ruimte voor Veiligheid

2009

 De Robots aan Zet

2008

 De Beschermer beschermd

2007

 Sensoren en signaalverwerking

2006

 Defensie en Veiligheid

2005

 Europa

2004

 Militair onderwijs

2003

 De officier van de toekomst

2002

 Defensietechnologie: nu en in de toekomst

 

 

 

 

web stats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web stats