Woensdag 12 april - Gen. Maj. Kootkazerne in Stroe

Programma   -     Aanmelden

Gaming, jongeren kunnen bijna niet meer zonder. Maar buiten de games die we spelen om ons te vermaken, is er nog een andere categorie games: serious games. Dat is zeker niet nieuw, al in de jaren 80 en incidenteel wellicht nog eerder werden games serieus gebruikt. Sindsdien zijn talloze toepassingen ontwikkeld: van basic training tot strategische analyses. Maar de technologische vooruitgang maakt alweer nieuwe vormen en toepassingen van serious games mogelijk die we tot kort geleden niet of nauwelijks kenden. Zo biedt simulatietechnologie de mogelijkheid om veel meer scenario's toe te laten dan de voorgekookte verhaallijn zoals veelal gebruikelijk was.

Virtual reality en holografie bieden de mogelijkheid om een veel realistischere visualisatie te creëren. Diepgaand onderzoek naar de relatie tussen prestaties in een game en de prestaties in het echt bieden betrouwbare mogelijkheden voor onder meer werving, selectie, opleiding, training, logistiek, tactieken- en doctrine-ontwikkeling en ook strategie- en beleidsontwikkeling. Krachtige internet verbindingen zorgen ervoor dat je om games te spelen niet meer fysiek bij elkaar hoeft te komen, wat de mogelijkheid biedt om veel laagdrempeliger in internationaal verband samen te werken.

Kortom de mogelijkheden nemen in hoog tempo toe. Ook voor Defensie die met dit thema bovendien aansluit bij de belevingswereld van jonge mensen als potentiële werknemers. Op het Kooy symposium gaan we in op nieuwe en nog onbekende en ongekende mogelijkheden van gaming en de technologische ontwikkelingen daarachter. Van strategie tot uitvoering.  

Het Kooy symposium wil Defensie helpen de ambitie om te zetten in daden. U kunt kennismaken met de technologieën waar we in de toekomst veel van verwachten. Diverse sprekers zullen ingaan op de beloften van deze technologieën voor Defensie en de maatschappij. Zij gaan ook in op ontwikkelingen waar Defensie zelf het voortouw moet nemen en waar de sector kan profiteren van civiele ontwikkelingen.

Schrijf in op onze Kooy symposium mailing list om op de hoogte te blijven van het Kooy symposium. Wij sturen 2 à 3 keer per jaar een e-mail bij belangrijke aankondigingen. Deelnemers komen automatisch op de lijst.

Programma   -     Aanmelden

Voorgaande Kooy symposia

Lees meer over de geschiedenis van het Kooy-symposium             Bekijk het programma van het eerste Kooy symposium in 2002

2022

Technologie als Slagkracht - Speerpunten voor de krijgsmacht van 2035

2121

ONDERBEMAND - ONLINE

2020

ONderBEMAND - GEANNULEERD

2019

Extreme omstandigheden - Defensie gaat door waar anderen ophouden

2018

Desinformatie, manipulatie en destabilisatie.
Het belang van feiten en techniek

2017

 Duurzaamheid voor de krijgsmacht. Een operationeel voordeel

2016

 Big data, Artificial Intelligence and the Defence innovation model

2015  

 Threats from above | Missile defence and more

2014  

 Towards nanotechnology for Defence

2013

 Unmanned Aerial Systems

2012

 Critical mission training and rehearsal: "You only live twice"

2011

 Cyber Operations

2010

 Ruimte voor Veiligheid

2009

 De Robots aan Zet

2008

 De Beschermer beschermd

2007

 Sensoren en signaalverwerking

2006

 Defensie en Veiligheid

2005

 Europa

2004

 Militair onderwijs

2003

 De officier van de toekomst

2002

 Defensietechnologie: nu en in de toekomst

 

 

 

 

 

web stats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web stats