web stats

Jaarlijks Kooy-symposium

Belangrijkste activiteit van de afdeling Defensie en Veiligheid is het jaarlijkse prof.ir.dr. J.M.J. Kooy-symposium dat georganiseerd wordt in samenwerking met TNO, het NLRAPA en de KVMO. Voor dit symposium wordt een brede doelgroep afkomstig uit de politiek, Defensie, kennisinstituten, universiteiten en bedrijfsleven uitgenodigd. In het symposium staat steeds het belang van kennis en technologie voor Defensie en de Veiligheidssector centraal. Meestal wordt het Kooy symposium in de maand april gehouden. 

Kooy-symposium 2019: 
Extreme omstandigheden
Defensie gaat verder waar anderen ophouden

Gen.Maj. Koot kazerne te Stroe - woensdag 10 april 2019 | 10:00 - 19:00

Aankondiging    -    Programma    -     Aanmelden - voor plaatsing op wachtlijst: mw@kividv.nl


Schrijf in op onze Kooy symposium mailing list om op de hoogte te blijven van het Kooy symposium. Wij sturen 2 à 3 keer per jaar een email bij belangrijke aankondigingen. Deelnemers komen automatisch op de lijst.

Voorgaande Kooy symposia

Lees meer over de geschiedenis van het Kooy-symposium

2018

Desinformatie, manipulatie en destabilisatie.
Het belang van feiten en techniek

2017

 Duurzaamheid voor de krijgsmacht. Een operationeel voordeel

2016

 Big data, Artificial Intelligence and the Defence innovation model

2015  

 Threats from above | Missile defence and more

2014  

 Towards nanotechnology for Defence

2013

 Unmanned Aerial Systems

2012

 Critical mission training and rehearsal: "You only live twice"

2011

 Cyber Operations

2010

 Ruimte voor Veiligheid

2009

 De Robots aan Zet

2008

 De Beschermer beschermd

2007

 Sensoren en signaalverwerking

2006

 Defensie en Veiligheid

2005

 Europa

2004

 Militair onderwijs

2003

 De officier van de toekomst

2002

 Defensietechnologie: nu en in de toekomst

2001

 Wapensysteemontwikkeling door de eeuwen heen

 

 

 

 

web stats