Het algemene adres van de afdeling is dv@kivi.nl 

Bestuur 2019-2020Volg deze link voor portefeuilles en taakverdeling.
VLNR: Jan Wind, René Meijn, Marjolein de Wit- Blok, Patrick de Graaf, Jack Ruibing, Paul Rouffaer, Oscar Boot, Etiënne Neijenhuis. Helaas ontbreken Bart Koene, Jasper Kremers en Mark van Venrooij op deze foto.

Volg deze link voor het bestuur in eerdere jaren.

De actuele bestuursleden vindt u hieronder.

 

web stats

Jan Wind voorzitter
Paul Rouffaer secretaris
Petra Wijnja penningmeester
Bart Koene lid
Jasper Kremers lid
Joost den Haan lid
Marjolein de Wit-Blok coördinator activiteiten
Mark Wiebes lid
Patrick de Graaf lid
René Meijn lid
Rob Nijman lid