Disclaimer

De website van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is bedoeld als naslagwerk en discussieplatform voor ingenieurs en andere in techniek geïnteresseerden. Indien er sprake is van enige uitleg of enig advies op de website, heeft deze een algemeen karakter en is de uitleg of advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. De informatie op de website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. U wordt ten stelligste geadviseerd onafhankelijk technisch of anderszins advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt bij kwesties waarbij de aangeboden informatie en documenten die beschikbaar zijn op de website relevant kunnen zijn.

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en KIVI van oordeel is, of een lid of een groep van leden van KIVI van oordeel is of zijn, dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de website, kan KIVI geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. KIVI kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website. Hoewel het streven van KIVI erop is gericht dat de website continu toegankelijk is, kan KIVI ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de website naar websites van andere organisaties gaat, wijst KIVI u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan KIVI, dat KIVI niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere websites en dat KIVI  geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Privacy Statement

De persoonlijke gegevens worden vastgehouden in overeenstemming met de data beveiligingswetgeving. Als u zich registreert op deze site is het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) gemachtigd deze persoonlijke gegevens op te slaan op een computer en te verwerken. Uw gebruikersregistratie zal worden gebruikt voor lidmaatschap en beheerdoelen. Daarnaast willen wij onze leden en andere geregistreerde gebruikers een betere voldoening geven door de inhoud van de interface te laten aansluiten. Om dit voor elkaar te krijgen slaan wij uw voorkeuren op, en kunnen wij uw handelingen volgen. Dit wordt enkel gebruikt om de inhoud van de diensten voor u te verbeteren. Personalisatie kan van invloed zijn op de gegevens die u te zien krijgt.

Om de communicatie tussen leden te bevorderen, staat de site het toe dat leden die ingelogd zijn andere leden kunnen opzoeken. 

Gebaseerd op de informatie opgegeven bij uw registratie, zal uw digitale ledenkaart automatisch worden aangemaakt. Als u aangegeven hebt dat andere KIVI leden uw digitale ledenkaart mogen bekijken, is uw naam altijd zichtbaar voor de ingelogde leden. Van de meeste van uw persoonlijke gegevens kunt u aangeven hoe deze mogen worden getoond; alleen voor u zichtbaar, voor leden van KIVI zichtbaar of ook voor het publiek zichtbaar. Uiteraard worden te gevoelige gegevens, zoals factuurgegevens, etc. helemaal nooit op de site getoond.

Als lid kunt u bij KIVI ook aangeven dat u helemaal niet wenst dat uw gegevens via deze site op internet beschikbaar zijn voor andere KIVI leden.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet vrijgeven aan derden tenzij deze hiervoor geautoriseerd zijn. Uw community of de daaraan verbonden diensten kunnen periodiek contact met u opnemen om te controleren of uw persoonlijke details nog steeds correct zijn.

Als u een lid bent van een community dat een bestaand lidmaatschapsregister heeft, kan het zo zijn dat de community periodiek de informatie synchroniseert met de lidmaatschap informatie.

U wordt er aan herinnerd dat het internet een inherente onveilige omgeving is, en dat u voorzichtig moet zijn met het vrijgeven van enkele persoonlijke details die u kunnen schaden als deze publiekelijk zouden worden.

Copyright

Op deze site geldt het copyright van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). In het bijzonder op deze site vermelde persoonsgegevens mogen op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook en evenmin in een retrievalsysteem worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Door uw gegevens aan de site van KIVI (het digitale ledenboek op www.kivi.nl) toe te voegen, gaat u ermee akkoord dat deze via de site te vinden zullen zijn voor uw medeleden.

De gegevens in het digitale ledenboek mogen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van enkelvoudige berichten. Het gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciële berichten aan meer dan een adres - mailingen - is expliciet niet toegestaan, zulks op straffe van een boete van 5000,- euro per overtreding, waarbij elk bericht in een geconstateerde mailing als een individuele overtreding gezien zal worden. Ook is het niet toegestaan om gegevens uit het digitale ledenboek over te nemen in andere gegevensverzamelingen, tenzij voor eigen gebruik. Middels een aantal controle adressen in het ledenboek zal toezicht worden gehouden op het naleven van deze voorwaarden. Overtreders zullen binnen en buiten rechte worden vervolgd. KIVI behoudt zich het recht voor, om opname en toegang tot het digitale ledenboek te weigeren. KIVI is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste toepassing van de bovenstaande regels.

No parts of this publication may be reproduced and/or made public in any form whatsoever, including printed photostatic and microfilm, stored in a retrieval system, without prior permission in writing from the Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI (Royal Netherlands Society of Engineers).

© Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)