Prof. ir. dr. J.M.J. (Johan) Kooy (1902-1983) was een zeer belangrijke Nederlandse hoogleraar voor de internationale ballistiek en ruimtevaart, die onder meer in één adem wordt genoemd met Einstein en Oppenheimer. Hij was ridder was in de orde van de Nederlandse Leeuw en kreeg gelijktijdig met de astronauten Yuri Gagarin en John Glenn de Médaille d'Astronautique de L'AREA année Astronautique Française uitgereikt.

Hieronder vindt u een overzicht van de stukken. Het archief is helaas nog slechts gedeeltelijk gedigitaliseerd. Waar een link zichtbaar is kunt u doorklikken naar het betreffende document.

Prof. Ir. Dr. Johan.M.J.Kooy

Inhoud dossier

jaartal

Titel/onderwerp

Auteur/vorm

Publicatie

 

 

 

 

1945

Deel II B van de nieuwe luchtvaart serie

Handgeschreven origineel

Dr. Ir. J.M.J. Kooy

Brief aan Heer Ham

1955

Nederland en de ruimtevaart, interview met Dr. J.M.J. Kooy

knipsel

Nieuwe Rotterdamsche courant

6 augustus 1955

1955

De muis aan het werk; 1957 Geboortejaar van de Ruimtevaart; een Nederlandse Kunstmaan

Tijdschrift

Katholieke Illustratie

27 augustus 1955

 

 

 

 

1955

Twijfel aan mogelijkheid van ruimtevaart

knipsel

Algemeen Handelsblad

29 oktober 1955

1955

“Principiële mogelijkheden van Ruimtevaart met behulp van hedendaagse technische hulpmiddelen”

Uitnodiging

KIVI lezing 1-11-1955

1955

Nederlands ontwerp voor “ruimteraket”

knipsel

De waarheid 2-november 1955

1955

Thans alleen bouw mogelijk onbemande raket

knipsel

De Rotterdammer 2 november 1955

1955

In drie jaar op en neer naar Mars; ruimtevaart werk voor verscheidene generaties

knipsel

Maasbode, 2 november 1955

1955

Mogelijkheden van de Ruimtevaart

knipsel

Algemeen Handelsblad,

2 november 1955

1955

Over enkele tientallen jaren reis naar de maan mogelijk; het grootste probleem is de afvoer van warmte

knipsel

Brabantsch Nieuwsblad

3 november 1955

1955

Nederlandse Ingenieur ontwierp raket voor ruimtevaart; terugkeer van bemande raket uit de ruimte is nog niet mogelijk

knipsel

Prov. N. Brab. Crt. “Het huisgezin”

3-november 1955

 

 

 

 

1957

De kunstmaan als Technische hemellichaam

(Copy getypte en geschreven versie)

Dr. Ir. J.M.J. Kooy

Ingezonden 3 april 1957

1958

Space flight and relativity

Dr. Ir. J.M.J. Kooy

Avia (KNVvL) ; IAF congres

14 augustus 1958

 

 

 

1960

Dr. Ir J.M.J. Kooy ( raketten en ruimtevaart)

De eerste Nederlander die tot lid is benoemd van de Internationale Academie van de Ruimtevaart  

L. de Wolff

Run magazine; 28 april 1960

1961

De Ruimte vaart een politieke stunt , hersenschim of werkelijkheid ?

Diverse professoren geven hun mening o.a. Dr.ir. J.M.J. Kooy

G.v.d.Bergh

G.de Jager

J.M.J. Kooy

J.J. Buskes

J.H.A. Vermeulen

Televizier; 15 juli 1961

1961

Knipsels + foto’s van de eerste geslaagde raket lancering bij Venlo

Diverse kranten

Deutsche rakettengesellschaft

start protokoll 16 juli 1961

 

 

 

 

1962

Commandeur in de orde du merite pur la recherche et l’Invention

knipsel

De Stem ; 24-3-1962

1963

Remise des Médailles d’astronautique de L’AERA année Astronautique Française

Vermeil

Brief

J.D. Venturini

20-09-1963

1963

Onder gelijktijdige benoeming van Yuri Gagarine en John Glenn

 

 

1963

Rekenpionier die zijn tijd ver vooruit blijft

Over Kunstmanen ed.

redacteur

Algemeen Dagblad 22-12-1963

1964

Médaille Henri Poincaré

J.D. Venturini

18-08-1964

1965

Prof Kooy samen met John Glen

foto

KNVvL Jaarverslag 1965

 

 

 

 

1966

Symposium Hermann Obert Gesellschaft, Prof. Kooy nieuwe theorie over de zwaartekracht

knipsel

25 April 1966

1966

Zachte landing op maan grandioos succes; Ir. Kooy vindt theorie bevestigd.

knipsel

4-2-66

1966

Hoogleraar rakettentechniek aan het KMA ( sinds 1949 was hij al lector)

Diverse knipsels

KMA 1 juni 1966

1966

Nederlandse vereniging voor Ruimtevaart.

Voorzitter Kooy benoemd tot hoogleraar rakettentechniek.

verenigingsblad

Ruimtevaart september 1966 nr.3

 

 

 

 

1967

De Nederlandse Einstein ;

prof. Dr. Ir. J.M.J. Kooy zet wereld op zijn kop

Dick Ringlever

De Rotterdammer, 18-11-1967

1967

De nieuwe zwaartekracht- theorie van Kooy

?

Elsevier weekblad 18-03-1967

 

 

1969

100 kilometer per seconde ;

visie van een Nederlands Ruimtevaartpionier

Tijdschrift artikel

Algemeen Dagblad kleurenbijlage over de Maan 19 juli 1969

1972

‘n uitstapje van één miljard dollar; de destructieve bewapeningswedloop is omgezet in een constructieve vooruitgangswedloop (uitzendingen mbt Apollo 16)

Aad Veth

KRO gids, studio

23 t/m 29 april 1972

 

 

 

 

1972

Afscheidscollege - uitnodiging

-

Gouverneur KMA 19-10-1972

1972

Ruimte en tijd ; afscheidscollege

Boekje + rekening

19-10-1972

1972

Prof. Kooy ridder Nederlandse Leeuw

Knipsel

Krant ? , 6 september 1972

 

 

 

 

 

 

 

 

1983

In Memoriam

J. Leupen

Acta Astronautica, vol 10, No 8 august

1983

In Memoriam

+ lijst alle publicatie  (74)

J.H.J.M. Vriends

Jahrbuch 1983 II der DGLR  (50-19)

2006 

Kooy fonds reglement

KIVI

preambule

2020

Kooy fonds reglement

KIVI

preambule

 

 

 

 

 

Personeelsdossier Prof Kooy, zijn diverse overheidsfuncties

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00393/35e3f5fa-c8dc-102d-9994-0050569c51dd