Naamloos-1.jpg
Seminar
De uiterste inschrijfdatum is 19 september 2019
26 september 2019
14:30 uur - 19:30 uur

Data Analytics & Visualization

Voor donderdag 26 september 2019 staat een AFCEA-seminar gepland over Data Analytics & Visualization. Dit seminar is op basis van een nieuwe formule opgezet doordat het een combinatie is van een fysieke en een virtuele benadering van het thema.

DV Zuid-Holland
logo M&M.png
Symposium
De uiterste inschrijfdatum is 20 oktober 2019
23 oktober 2019
14:30 uur - 20:00 uur

Landoptreden in een nieuwe wereld

Defensie en de Landmacht bevinden zich op een strategisch kruispunt: Nederland, Europa en het trans-Atlantisch bondgenootschap zien zich geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Er is sprake van toenemende instabiliteit aan de buitengrenzen, van Russische assertiviteit en Chinese ambities, en steun aan de NAVO is niet voor elke bondgenoot meer even vanzelfsprekend. Dit alles vindt plaats tegen een achtergrond van snelle technologische veranderingen, grote demografische ontwikkelingen, een globaliserende wereld en een veranderend klimaat. Wij nodigen u uit om stil te staan bij deze ontwikkelingen en met ons mee te denken over deze veranderingen.

DV Gelderland