Naamloos-1.jpg
Seminar
De uiterste inschrijfdatum is 19 september 2019
26 september 2019
14:30 uur - 19:30 uur

Data Analytics & Visualization

Voor donderdag 26 september 2019 staat een AFCEA-seminar gepland over Data Analytics & Visualization. Dit seminar is op basis van een nieuwe formule opgezet doordat het een combinatie is van een fysieke en een virtuele benadering van het thema.

DV Zuid-Holland
D&E Event 2019
8 oktober 2019
09:30 uur - 17:30 uur

Design Automation Embedded Systems Event 2019

ijdens het jaarlijkse Design Automation & Embedded Systems Event nemen ontwikkelaars en toepassers van embedded systems kennis van de laatste technologieën en wisselen zij visies en ervaringen uit met vakgenoten. In het lezingenprogramma en op de kennismarkt wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s: FPGA, Security, Internet of Things, Electronic Design & Production en Embedded. Het D&E Event vindt plaats op 8 oktober 2019 in het Van der Valk hotel te Eindhoven

EL Noord-Brabant
Jongeren drones3LR.jpg
Bedrijfsbezoek
De uiterste inschrijfdatum is 21 oktober 2019
23 oktober 2019
09:00 uur - 12:00 uur

Studentenactiviteit - Drones in Den Helder

Studenten van een technische hogeschool of universiteit krijgen op 23 oktober de mogelijkheid om via de afdeling Defensie & Veiligheid van KIVI een kijkje te nemen op maritiem vliegkamp De Kooy en de faciliteiten aan De Nieuwe Haven in Den Helder. Hier wordt onder meer uitgebreid verteld over de inzet van drones bij defensie.

DV Noord-Holland
logo M&M.png
Symposium
De uiterste inschrijfdatum is 20 oktober 2019
23 oktober 2019
14:30 uur - 20:00 uur

Landoptreden in een nieuwe wereld

Defensie en de Landmacht bevinden zich op een strategisch kruispunt: Nederland, Europa en het trans-Atlantisch bondgenootschap zien zich geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Er is sprake van toenemende instabiliteit aan de buitengrenzen, van Russische assertiviteit en Chinese ambities, en steun aan de NAVO is niet voor elke bondgenoot meer even vanzelfsprekend. Dit alles vindt plaats tegen een achtergrond van snelle technologische veranderingen, grote demografische ontwikkelingen, een globaliserende wereld en een veranderend klimaat. Wij nodigen u uit om stil te staan bij deze ontwikkelingen en met ons mee te denken over deze veranderingen.

DV Gelderland
LR19103584809_485649f8cb_o.jpg
Workshop
De uiterste inschrijfdatum is 14 november 2019
20 november 2019
14:30 uur - 21:00 uur

Tactical DecisionGame SXM

Op 20 november krijgen KIVI leden de mogelijkheid om in Amersfoort deel te nemen aan de 'Tactical Decision Game SXM'. Een kans uit duizenden om een beeld te krijgen van de intensiteit van werken op tactisch niveau onder extreme omstandigheden. Na een spoedcursus 'militaire besluitvorming' gaan deelnemers in groepjes van maximaal zes - onder begeleiding - aan de slag. De uitgangssituatie is de situatie op Sint Maarten die ontstaan is door orkaan Irma.

DV Utrecht
Symposium
De uiterste inschrijfdatum is 8 april 2020
15 april 2020
09:30 uur - 19:00 uur

Kooy Symposium 2020

Grote lijnen en details zijn nog niet bekend. Zij volgen in de loop van 2019 en 2020.

DV Gelderland