web stats

De afdeling Defensie en Veiligheid (DV) van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging voor iedereen die betrokken is bij de toepassing van technologie voor defensie en nationale veiligheid. De afdeling biedt haar leden een platform waar mensen, werkzaam in de defensie- of veiligheidssector, kunnen netwerken en kennis uit kunnen wisselen. KIVI DV organiseert voor haar leden diverse bijeenkomsten, excursies en bedrijfsbezoeken, meestal met een actuele inslag.

Belangrijkste evenement is het jaarlijkse Prof. Kooy-symposium. Georganiseerd in samenwerking met TNO, NVDO, Mars&Mercurius, NLR en APA staat het symposium ieder jaar in het teken van een ander onderwerp, steeds gericht op het onder aandacht van politiek en defensietop brengen van belangrijke technologie en technologische ontwikkelingen. Verder kent de afdeling jaarlijks de Prof. Kooy-prijs toe aan de beste afstudeerder in het technologiegebied Defensie en Veiligheid.

De Afdeling Defensie en Veiligheid heeft een brede scope. Verdeeld in twee nauw op elkaar aansluitende en deels overlappende aandachtgebieden gaat het om de volgende aandachtsgebieden.

Scope Defensie

 • militaire platformen en voertuigen;
 • wapens en sensorsystemen;
 • commandovoering en operationele besluitvorming;
 • operationele inzet en planning;
 • dreiging, beveiliging, kwetsbaarheid en bescherming;
 • training en opleiding;
 • logistieke ondersteuning en mobiliteit.

Scope Veiligheid

 • criminaliteitsbestrijding;
 • terrorismebestrijding;
 • cyberdefence;
 • calamiteitenbestrijding;
 • crisisbeheersing;
 • rampenbestrijding.

Activiteiten

Een van de belangrijkste doelstellingen van KIVI DV is u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in technologie en materieel voor defensie en veiligheidstoepassingen. Lezingen, excursies en informele bijeenkomsten bieden de gelegenheid om kennis te vergaren, maar ook om collega's te ontmoeten en van hun ervaringen te profiteren.

Op een lezingenavond wordt een bepaald thema meestal vanuit drie invalshoeken belicht: de eisen en behoeftestelling van de overheid of toekomstige gebruikers, relevante trends en ontwikkelingen in het onderzoeksveld en de industriële aspecten. Met de keuze van de thema's wordt zoveel mogelijk aangesloten bij actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen. Volg deze link voor een overzicht, verslagen en foto's.

Ook dit jaar wordt er weer een aantal interessante bijeenkomsten en activiteiten gewerkt.

De meeste lezingen worden in het westen van het land georganiseerd. Excursies en bedrijfsbezoeken zijn door heel Nederland. 
De activiteiten hebben doorgaans een open karakter: ook niet-leden (en niet-ingenieurs) kunnen deelnemen.