KIVI-Klachtenregeling

KIVI-Klachtenregeling

Klachtenregeling voor KIVI-leden

KIVI wenst voor iedereen die bij de vereniging betrokken is, in welke hoedanigheid of functie dan ook, een gezond en veilig klimaat. De KIVI Interne Klachtenregeling is bedoeld om KIVI-leden een traject aan te bieden om ongewenst of grensoverschrijdend gedrag van een medelid op een laagdrempelige manier aan de orde te kunnen stellen. Waarbij alle partijen zich serieus genomen en gehoord weten en waarbij het doel is om te komen tot een door de betrokkenen en de vereniging gedragen oplossing. Anders gezegd, elk lid: gewoon, adviserend, (hoofd)bestuurs-, commissie-, ledenraadslid, dus onafhankelijk van rol, functie of positie in de vereniging, moet zich vrij en vertrouwd voelen om een beroep te doen op deze procedure.

In de KIVI Interne Klachtenregeling staat de formele regeling beschreven, met waar nodig een nadere uitleg of toelichting per artikel. In de bijlage is een uitgebreidere beschrijving opgenomen van de verschillende fases die een klachtentraject kunnen doorlopen. Ook wie daarbij betrokken (kunnen) worden en wat hun rol en positie is.

Raadpleeg hier de Interne Klachtenregeling van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs