De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft vragen en opmerkingen over de vervanging van PC-7 lesvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht (Kamerstuk  2020D52853) van 16 december 2020. Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

Download hier een PDF van dit commentaar.

Dit DMP-A betreft een voornemen om 13 verouderde PC-7 lesvliegtuigen te vervangen door een nog niet vastgestelde combinatie van vervangende vliegtuigen, vluchtsimulatoren en outsourcing. Mogelijk in internationale samenwerking. Dit lijkt een effectieve en innovatieve oplossing die past bij eerdere adviezen van onze werkgroep. 

Helaas is het DMP-A nog weinig concreet. De vier vragen van de werkgroep betreffen te verwachten aantallen vliegers zijn, de gebruiksduur, vormen van lease of outsourcing en internationale samenwerking. Wellicht kan Defensie deze in de DMP-B fase onderzoeken en beantwoorden.

1. De snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van onbemande vliegtuigen hebben op termijn ongetwijfeld gevolgen voor de benodigde aantallen vliegers. Voorafgaand aan de uitgave van 100-250 miljoen euro belastinggeld lijkt een analyse en appreciatie van deze ontwikkelingen gewenst. 

2. Er wordt in de brief niets aangegeven over de geplande gebruiksduur van de nieuwe systemen. De huidige PC-7 vliegtuigen zijn van 1989 tot 2027 (bijna 40 jaar) zeer lang in gebruik en technologisch op vele punten sterk verouderd. Met de steeds snellere technologische ontwikkelingen en de snelle opmars van onbemande vliegtuigen, vluchtsimulatoren en de eisen aan duurzaamheid is het wellicht niet verstandig om weer van zo’n lange gebruiksduur uit te gaan. 

3. Op pag. 3 is aangegeven dat in de DMP-B fase worden ook mogelijkheden voor lease of outsourcing opties worden onderzocht. Dat past goed bij de eerder door onze werkgroep voorgestelde ‘alternatieve financiering’ en de toezegging van de Staatssecretaris over dat onderwerp. Lease en outsourcing via de leverancier is echter minder flexibel dan ’alternatieve financiering’.

4. De werkgroep wijst nog op het EDTA/EuroDéfense rapport over mogelijkheden voor internationale samenwerking bij training en simulatie: European Defense cooperation on military education, training and simulation. Onder andere zijn hierin aanbevelingen opgenomen over ontwikkeling van gezamenlijke standaarden en gezamenlijk gebruik van complexe simulatoren. Zie o.a. pag. 14 van dit rapport.  

 

_____________________________
Den Haag, 13 januari 2021
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Pixabay

 

web stats