We zoeken een technisch opgeleide marineofficier om vanuit de Koninklijke Marine ons netwerk van ingenieurs in de defensiesector te versterken.

Defensie en Veiligheid is een van de meest actieve afdelingen binnen KIVI. De afdeling ontplooit tal van activiteiten binnen de sector. We organiseren lezingen, symposia en bezoeken, adviseren de politiek, organiseren een cursus voor jonge ingenieurs en dragen op diverse andere manieren bij aan de sector defensie- en veiligheidstechnologie in Nederland.

Binnen het afdelingsbestuur ontstaat binnenkort een vacature. Het betreft een vrijwilligersfunctie die een of enkele uren per week vraagt. De afdeling streeft ernaar om vertegenwoordigers vanuit alle geledingen van de defensiesector in haar bestuur te hebben. Wij zijn daarom op zoek naar een ervaren en enthousiaste marineofficier om vanuit de KM, DMO, BS of NLDA het netwerk van ingenieurs in de defensiesector te versterken. 

Bestuurslid: technisch opgeleide marineofficier


Binnen het afdelingsbestuur zijn de taken verdeeld in portefeuilles. U bent de liaison naar CZSK, eenheden van de KM en andere relevante organisatiedelen van Defensie. Daarnaast krijgt u afhankelijk van uw wensen, mogelijkheden en beschikbare tijd in overleg een van de andere beschikbare portefeuilles.  Uiteraard met ondersteuning van de andere bestuursleden en het KIVI-bureau. Het gaat om de inhoud.

Uw profiel
Voor deze functie zoeken we een technisch opgeleide marine-officier in actieve dienst of een marine-officier die Defensie recentelijk verlaten heeft. Een goed ontwikkeld netwerk binnen Defensie is van belang.

Procedure
Als u belangstelling heeft voor deze interessante en veelomvattende functie wordt u verzocht dit uiterlijk 28 februari 2021 (gewijzigde datum) kenbaar te maken aan de secretaris van het bestuur via secretaris@kividv.nl

Inlichtingen
Meer informatie over de functie en de procedure kan worden ingewonnen bij voorzitter Jan Wind (E:voorzitter@kividv.nl, T: 06-23502003) of het huidige bestuurslid Oscar Boot (E:oscar.boot@kividv.nl,  T:06 53590596)

 

Foto: Ministerie van Defensie

 

web stats