Intro

Energiecoöperatie WeertEnergie heeft een Windpark ontwikkeld en heeft een Zonnepark in ontwikkeling aan de oostkant van de Gemeente Weert om hiermee serieus bij te dragen aan het energieneutraal maken van wonen en werken in de Gemeente Weert. Inmiddels is het nieuwe Windpark Weert 11 maanden in bedrijf. Daarnaast zijn de plannen voor een Zonnepark vlak bij het Windpark al ver gevorderd.

Windpark Weert

Windpark Weert BV, dat 50% eigendom is van energiecoöperatie WeertEnergie en 50% eigendom van Eneco, heeft een windpark met 3 turbines ontwikkeld langs de snelweg A2 ten oosten van Weert. Het is 10 juni 2022 officieel in gebruik genomen.

De verwachte jaarproductie van ruim 30.000 MWh wordt via een PPA met Eneco aan de energiemarkt geleverd. De resultaten van deze exploitatie komen voor 50% aan Eneco en voor 50% aan WeertEnergie toe .

Beide partijen hebben de financiering gerealiseerd voor de € 16,5 miljoen investering en het noodzakelijke vergunningentraject doorlopen.

Voor de 3 turbines is het Duitse merk Enercon gekozen; de turbines hebben ieder een 4,2 megawatt (MW) maximaal uitgangsvermogen; op dagen met veel wind kan 12,6 MW groene stroom aan het net geleverd worden. De bladen zijn 70 meter lang met een tiphoogte van 200 m. Door de keuze voor Enercon turbines met Direct Drive generatoren (zonder mechanische tandwielbak) en speciale details op de turbinebladen wordt een zo laag mogelijk geluidsniveau bereikt.

Tweede Zonnepark WeertEnergie

November 2020 hebben we met KIVI al een bezoek gebracht aan het Zonnepark Altweerterheide gelegen aan de zuidkant van de gemeente. Dit zonnepark is sinds midden 2019 in bedrijf en heeft 1,8 MWpeak aan zonnepanelen in oost-west opstelling én een batterijsysteem met een 600 kWh opslagcapaciteit.

Bij de opzet en het gebruik van dit park zijn een aantal zaken geleerd die worden meegenomen in het ontwerp van het tweede Zonnepark. Het nieuwe Zonnepark krijgt ca. 8.176 panelen van 660 wattpiek. Een makkelijkere oplossing voor het maaien van het gras is één van de vernieuwingen.

Ook nu moet voldaan worden aan een goede inbedding van het park in de omgeving en het convenant met de netbeheerders over de elektrische aspecten van grote zonneparken.

Henk Lambrichts van WeertEnergie zal ons informeren over de voorbereidingen van het Zonnepark en over de verwachte timing en omvang van de bouwactiviteiten.

Cable Pooling

Voor heel veel gebieden in Nederland kennen de elektriciteitsnetten sterke beperkingen voor het aansluiten van wind- en zonneparken

Voor het invoeden in Zuid-Nederland publiceert Netbeheer Nederland te volgende capaciteitskaart: