Over de KIVI Afdeling Elektrotechniek

 

KIVI is een beroepsvereniging die staat voor ondersteuning van ingenieurs in hun beroepsuitoefening, het uitdragen van het belang van ingenieurs en technologie voor de maatschappij en het bevorderen van de interactie tussen ingenieurs en het maatschappelijk middenveld.

Daarbij vormt de Afdeling Elektrotechniek van KIVI een platform voor alle ingenieurs (ir's en ing's) met een elektrotechnische opleiding of een andere opleiding die door hun werk of interesses op een hoger opgeleid niveau een binding hebben met het vakgebied elektrotechniek. Het platform strekt zich uit van energieopwekking tot micro-elektronica, van studerenden tot gepensioneerden en van beginnende elektrotechnische ingenieurs tot ingenieurs op de hoogste posten in het bedrijfsleven en bij de overheid.

De afdeling richt zich op het verdedigen van de belangen van de leden, het creëren van de voorwaarden waaronder de leden zich optimaal kunnen ontwikkelen in hun beroepsuitoefening en op een open en constructieve communicatie tussen alle leden. Ze doet dit door tal van activiteiten en laat haar stem horen op alle plaatsen waar dit van belang is voor de elektrotechnische ingenieurs.

Het bestuur heeft zich tot taak gesteld tijdig voor versterken en verbeteren van de Afdeling Elektrotechniek te zorgen.

Van groot belang is het om het gevoerde beleid te actualiseren, om klaar te staan voor de komende jaren waarin de technologische ontwikkelingen razend snel gaan met nodige maatschappelijke veranderingen.

Het bestuur heeft daarom vanaf 2015 een proces doorlopen onder de naam “Beleidsontwikkeling Afdeling Elektrotechniek 2020” (BO2020).

Met als doel:

 • Hoe maken we de afdeling KIVI-E nog aantrekkelijker voor zijn leden?

 • Hoe sluiten we aan bij de nieuwe koers van KIVI?

 • Hoe sluiten we aan bij nieuwe trends en een moderne samenleving?

 • Wat is belangrijk en wat niet?

 • Welke keuzes maken wij?

 • Met wie werken wij samen (zowel binnen KIVI als daar buiten)?

 • Hoe gaan we dat uitvoeren?

De uitkomsten van dit onderzoek zijn in 2016 gepresenteerd op de ALV:

A. Focus op het vakgebied:

 • Elektrische energietechniek met focus op sustainable energy, Smart grids en Smart buildings/homes.

 • Embedded systems en Telecom voor zover toegepast in de elektrische energietechniek, Smart grids en Smart buildings/homes.

B. Focus op leeftijdsgroepen:

 • Studenten (via studieverenigingen).

 • Young professionals (t/m 35).

 • Professionals.

C. Focus op rollen:

 • Bieden van een netwerk voor kennisuitwisseling.

 • Organiseren van bijeenkomsten met informatie en discussie over:

  • De moderne maatschappij spelende technologische ontwikkelingen.

  • De maatschappelijke gevolgen daarvan.

D. Focus op kansen:

 • Keuze voor meer maatschappelijk relevante onderwerpen.

 • Sterk verbeteren en moderniseren communicatie.

 • Samenwerking zoeken in de meest brede zin.

 • Gedegen programma's voor jongeren in samenwerking met Young KIVI.

 • Imago en zichtbaarheid verbeteren door goed communiceren

  •  Programma's. Beter en meer gebruik maken van de pers.

  • Leden meer betrekken bij de uitvoering programma's deze ook met hen opzetten.

Leden voor leden!

Op de ALV van 26 april 2016 is deze Beleidsontwikkeling Elektrotechniek 2020 vastgesteld.

De volgende Symposia / Webinars zijn mede een resultaat van het in 2016 ingezette beleid:  

 

Historie van de Elektrotechniek

De geschiedenis en ontwikkelng op het gebied van Elektrotechniek is door de Stichting Historie der Techniek in beeld gebracht met onderstaande boekjes, alsmede de uitgaven van het NERG Naslag en Historie in het archief van de KIVI afdeling Telecommunicatie:

1. Tegendruk. De geschiedenis van Vereniging Krachtwerktuigen en haar bemoeienis met de elektriciteitsvoorziening 1915-1998 door H. Buiter en A.N. Hesselmans (uitgave 1999).

2. Een geschiedenis van het Nederlands Elektronica en Radio Genootschap (NERG 1920 - 2016 door Eric Berkers (uitgave 2016).

3. Uitgaven Nederlands Electronica en Radiogenootschap, NERG "Historie en Naslag" KIVI afdeling Telecommunicatie