Het Nederlands Electronica en Radiogenootschap, NERG

Het Nederlands Elektronica en Radiogenootschap, NERG, is op 1 januari 2014 opgegaan in de Afdeling Telecommunicatie van het KIVI. Het NERG was een vereniging van ingenieurs die werkzaam zijn op het gebied van de elektronica, signaalbewerking, communicatie- en informatietechnologie. Het gecombineerde bestuur van het NERG en KIVI-TC zet zich in om specifieke NERG-activiteiten, zoals het organiseren van de uitreiking van de Vederprijs en de samenwerking met URSI en IEEE, voort te zetten. Daarnaast biedt het een programma dat zowel interessant is voor de oorspronkelijke NERG-leden als de KIVI-TC-leden. De themabijeenkomsten van het NERG worden vanaf 1 januari 2014 georganiseerd door het KIVI.

Tijdens het Symposium NERG op 20 april 2016 heeft Wim van Etten de geschiedenis, de ontwikkeling en eindfase van het NERG uiteengezet, als mede de onderbouwing tot het opheffen van het NERG, goed in beeld gebracht, zoals is te zien in deĀ  "Eindpresentatie NERG dd. 20-04-2016".

Informatie over de oprichting van het Nederlands Radiogenootschap, de geschiedenis, de overgang naar het NERG, het besluit over de status van het NERG op 13 maart 2014 (ook op: www.nerg.nl,) en de slotbijeenkomst op 20 april 2016:

Het besluit over de status van het NERG op 13 maart 2014 KIVI-TC NERG Symposium op 20 april 2016

De NERG tijdschriften zijn als naslag te bekijken op:

Archief NERG Tijdschriften

De historie van het ontstaan, de oprichting in 1920, de snelle ontwikkelingen op het gebied van de Elektronica en Radiotechnieken tot 2016, kunt u nalezen op de webpagina NERG "Geschiedenis" of in het onderstaand boekje:
"Een geschiedenis van het Nederlands Elektronica en Radio Genootschap (NERG 1920 - 2016)".

Een geschiedenis van het Nederlands Elektronica en Radio Genootschap (NERG)

Te downloaden het boekje "Een geschiedenis van het Nederlands Elektronica en Radio Genootschap (NERG)", als mede de omslag van het boekje.