Doelstelling KIVI afdeling Telecommunicatie

Doelstelling:

 1. Het samenstellen van een evenwichtig programma voor bijeenkomsten van leden en belangstellenden.
 2. Het organiseren van bijeenkomsten of seminars, gestreefd wordt naar 6 keer per jaar met minstens één bedrijfsbezoek.
  Ook wordt aandacht gegeven aan activiteiten van aanpalende organisaties buiten KIVI zoals TSOC, URSI, AFCEA en IEEE.
  Voor de jaarlijkse Vederprijsuitreiking wordt tevens ondersteuning verleend.
 3. In principe zijn de bijeenkomsten voor de leden meestal gratis, waarbij wel een bijdrage gevraagd wordt voor het nuttigen van een broodje of maaltijd. Niet-leden betalen een vergoeding voor deelname (al of niet met maaltijd).

Aandachtsgebieden KIVI - TC

 1. Technische ontwikkelingen op telecommunicatiegebied
 2. Gebruikerstoestellen, gebruikersinterfaces, software
 3. Draadloze (mobiele/radio-) communicatie
 4. Netwerk-ontwikkelingen en -beveiliging
 5. Telecom research en ontwikkeling
 6. Trends, toekomstverwachtingen
 7. Diensten en verdienmodellen
 8. Privacy en security
 9. Bedrijfsmodellen
 10. Regelgeving

Onderwerpen voor komende bijeenkomsten

 • Software Defined Radio
 • Fixed-wireless innovaties
 • Communicatie voertuigen
 • Schiphol Telecommunicatie
 • Antennes / Spectrum management 5G
 • RF technologie / Near Field Communication
 • BIG data en Telecom
 • Techniek-diversiteit en cyber-security
 • Security (technische kant, end-user)
 • Block chain

Resultaat kleine enquête eind 2017

Een kleine enquête tijdens een bijeenkomst van KIVI Telecommunicatie in 2017 gaf de volgende voorkeuren van de aanwezigen weer voor de voorgestelde onderwerpen op:

 

Programma 2018 KIVI - TC

De volgende activiteiten en bijeenkomsten zijn of worden georganiseerd in 2018:

 • 5G standarisatie, RF Spectrum, Licence shared acces, Mesh II op 20 februari
 • Fundamenten van het Internet, Hoe toekomst vast is het Internet, Surfnet, Sara, RIPE
 • Radio Wetenschap in Nederland, een gezamenlijke URSI en KIVI-TC meeting op 03 maart
 • Ontwikkelingen Telecommunicatie in luchtvaart en op luchthavens
 • Communicatie voertuigen
 • Sécurity Bits or Freedom, policy, GDPRS (security IoT)
 • Near Field communicatie
 • Sensornetwerken (gepland op 08-11)
 • Block chain
 • Software Defined Radio
 • Vederprijs
N.B. U kunt altijd zelf een aanvulling of een passend onderwerp opgeven al of niet met sprekers en dit voorstel versturen aan telecommuicatie@kivi.nl