Doelstelling KIVI Afdeling Telecommunicatie

Doelstelling:

 1. Het ondersteunen van kennisopbouw en het faciliteren van uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van telecommunicatie, die voor ingenieurs relevant zijn voor hun werk en interesse.
 2. Het aanbieden van een inspirerend en evenwichtig programma voor bijeenkomsten en seminars voor KIVI leden.
 3. Aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen op telecomgebied, die plaatsvinden bij bedrijven en onderwijsinstellingen, zowel in Nederland als internationaal.
 4. Aandacht geven aan technische, economische, maatschappelijke en politieke aspecten van telecommunicatie.
 5. Het ondersteunen van de opbouw en uitbreiding van het netwerk van telecom-professionals.

Aandachtsgebieden KIVI Telecommunicatie

 • Mobiele netwerken (zoals 4G, 5G, 6G)
 • Draadloze communicatie (zoals Bluetooth, NFC, Wifi 6 / 6E / 7)
 • Hoog-frequent communicatie (zoals mmWave, sub-Teraherz)
 • Optische communicatie (zowel door de ruimte als via glasvezel)
 • Satellietcommunicatie (zowel tussen satelliet en aarde als tussen satellieten onderling)
 • Vaste lange-afstands netwerken
 • Lokale netwerken
 • Standaardisatie
 • Regelgeving
 • Beveiliging en robuustheid
 • Diensten en verdienmodellen
 • Trends en toekomstverwachtingen

Onderwerpen bijeenkomsten, (uitgevoerd of gepland) zie website kivi.nl/tc

 • Software Defined Radio

 • Fixed-wireless innovaties

 • Communicatie van voertuigen

 • Automotive Radar

 • Schiphol Telecommunicatie

 • Antennes / Spectrum management

 • RF-technologie / Near Field Communication

 • BIG-data en Telecom

 • Techniek diversiteit en cyber-security

 • Security (technische kant, eind-gebruiker)

 • Netwerken op de Noordzee

U kunt altijd zelf een aanvulling of een passend onderwerp opgeven, al dan niet met sprekers, en dit voorstel versturen aan telecommunicatie@kivi.nl

Resultaat kleine enquête eind 2017

Een kleine enquête tijdens een bijeenkomst van KIVI Telecommunicatie in 2017 gaf de volgende voorkeuren van de aanwezigen weer voor de voorgestelde onderwerpen op: