Doelstelling KIVI Afdeling Telecommunicatie

Doelstelling:

 1. Het samenstellen van een evenwichtig programma voor bijeenkomsten van leden en belangstellenden.
 2. Het organiseren van bijeenkomsten of seminars, gestreefd wordt naar 6 keer per jaar met minstens één bedrijfsbezoek.
  Ook wordt aandacht gegeven aan activiteiten van aanpalende organisaties buiten KIVI zoals TSOC, URSI, AFCEA en IEEE.
  Voor de jaarlijkse Vederprijsuitreiking wordt tevens ondersteuning verleend.
 3. In principe zijn de bijeenkomsten voor de leden meestal gratis, waarbij wel een bijdrage gevraagd wordt voor het nuttigen van een broodje of maaltijd. Niet-leden betalen een vergoeding voor deelname (al of niet met maaltijd).

Aandachtsgebieden KIVI-TC

 1. Technische ontwikkelingen op telecommunicatiegebied
 2. Gebruikerstoestellen, gebruikersinterfaces, software
 3. Draadloze (mobiele/radio-) communicatie
 4. Netwerk-ontwikkelingen en -beveiliging
 5. Telecom research en ontwikkeling
 6. Trends, toekomstverwachtingen
 7. Diensten en verdienmodellen
 8. Privacy en security
 9. Bedrijfsmodellen
 10. Regelgeving

Onderwerpen bijeenkomsten

 • Software Defined Radio
 • Fixed-wireless innovaties
 • Communicatie voertuigen
 • Schiphol Telecommunicatie
 • Antennes / Spectrum management 5G
 • RF technologie / Near Field Communication
 • BIG data en Telecom
 • Techniek-diversiteit en cyber-security
 • Security (technische kant, end-user)
 • Block chain

N.B. U kunt altijd zelf een aanvulling of een passend onderwerp opgeven al of niet met sprekers en dit voorstel versturen aan telecommuicatie@kivi.nl

Resultaat kleine enquête eind 2017

Een kleine enquête tijdens een bijeenkomst van KIVI Telecommunicatie in 2017 gaf de volgende voorkeuren van de aanwezigen weer voor de voorgestelde onderwerpen op: