Contactgegevens Afdeling Telecommunicatie:

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
Afdeling Telecommunicatie
Postbus 30424
2500GK DEN HAAG

Bankrekening nr. IBAN NL44 INGB 0000 00 9995 t.n.v. KIVI te Den Haag

Tel. +31 (0)70 39 19 880

www.kivi.nl/tc

telecommunicatie@kivi.nl

webbeheer-telecom@kivi.nl

Pers- en mediawoordvoerder afdeling Telecommunicatie

 Armando Voets

  Woordvoerder Pers- en Media KIVI Telecom

  E: woordvoerder-TC@kivi.nl   M: 06 5161 6685

  Zie voor meer informatie KIVI Pers

Bestuursleden

Huib Ekkelenkamp voorzitter
Dick van Marle lid
Ignas Niemegeers lid
Rogier Noldus lid
Sonia Heemstra de Groot lid

A. Adviezen aan de politiek

KIVI streeft er naar meer inbreng te geven aan politici, vragen te beantwoorden (tweede kamer) en / of adviezen te geven. nl.:

Tweede Kamerleden hebben behoefte aan betrouwbare, onafhankelijke en objectieve informatie over de onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. De meeste informatie die zij krijgen is gekleurd door het belang van een organisatie. Vaak is er een flink gebrek aan feitenkennis.

Als een KIVI-afdeling in staat is om zinvolle adviezen te geven, oogst dat daarom veel waardering. Ministeries en de media hebben ook belang bij een effectieve besluitvorming in de Kamer en volgen goede KIVI-adviezen.

Het hoofdbestuur vraagt afdelingen de Tweede Kamer op hun vakgebied rechtstreeks te adviseren over beleidsplannen van de regering.

De heer Armando Voets is aangewezen als

Pers- en mediawoordvoerder KIVI Telecommunicatie

E: woordvoerder-TC@kivi.nl   M: 06 5161 6685

  Zie voor meer informatie KIVI Pers