Elektrotechniek (Vakgebied)

Elektrotechniek: Kennisbanken, Hoog-/ Laagspanning (HS/LS), Internet of Things (IoT), Embedded Systems, Storage (opslag van elektrische energie)

De aandachtsvelden van de Afdeling Elektrotechniek richt zich op

1. Elektrische energie gericht op duurzame energie met specifieke onderwerpen, zoals Hoogspanningstechniek, Netbeheer, DC (gelijkspanning) en Storage (opslag van elektrische energie)

2. Embedded Systems met toepassing in de Internet of Things en telecommunicatie, zoals LiFi de nieuwe internationale standaard voor draadloos internet via licht.

 

Geschiedenis Elektrotechniek

In 2015 bestond Elektrische Energietechniek in Delft 110 jaar.

Elektrotechniek werd er pas laat (in 1905) erkend als een zelfstandig vak, maar 110 jaar later is Elektrische Energietechniek hard op weg om de spil van de energievoorziening te worden.

De gehele geschiedenis is te lezen in het boek "Spanning & Sensatie" 110 jaar Delftse Elektrische Energietechniek

Soortgelijke boeken over geljkspanning en smart grids zijn te vinden op Onderzoeksboek.nl

Kennisbanken in Elektrotechniek

De zeven online kennisbanken E-installatie over NEN 1010, NEN 3140, Power Quality, ATEX, Schakel- en Verdeelinrichtingen, Machineveiligheid en Duurzame Energie bevatten:

  • een schat aan praktische en actuele vakkennis

  • normen en regelgeving vertaald naar de praktijk

  • oorzaken van en oplossingen voor technische problemen

  • rekenmodules, tabellen, checklists en andere tools

  • beschrijving van veiligheidsrisico’s

  • best practices

  • vraagbaak

Meer informatie en uitleg over de kennisbanken E-installaties

DC Technology

In het dagelijks leven gebruiken we al veel meer gelijksstroom zonder dit te beseffen, zoals het opladen van de mobiele telefooons, het gebruik van elektrisch handgereedschap, energiezuinige afzuigsystemen in woningen, PV zonnecellen. Verder is de HVDC gelijkspanning voor efficiënt transport over hoogspanningsverbindingen al niet meer weg te denken. Door het gelijkstroomprincipe nog meer toe te passen, zullen de energiesystemen sneller verduurzamen en wordt de betrouwbaarheid hoger van het toekomstig elektriciteitsnet zijnde Smart Grids, betaalbaar in aanleg en efficiënt in transport van elektrische energie..

Onder "DC Technology" zijn bronnen voor informatie, invullingen voor een veiliger, efficiënter, beheersbaar gelijkspanningsinfrastructuur met "smartgrid" en zijn vele toepassingen met DC te vinden.

In het boek "Groot Gelijk" wordt de inpassing van gelijkstroom in de toekomst in Nederland weergegeven.

Hoogspanningsnetten

Een betrouwbaar elektriciteitsnet is een noodzaak voor de borging van de leveringszekerheid en continuïteit in de elektriciteitsvoorziening.
Een essentieel deel vormt het hoogspanningsnet voor de transport van elektrische energie. In deze sector zijn duizenden mensen werkzaam.

Onder "Hoogspanningsnetten" zijn bronnen over nieuws, informatie en achtergronden over de ontwikkelingen te vinden.

Laagspanning - Installatietechniek

(wordt uitgewerkt met o.a. installatietechniek)

Internet of Things (IoT) Embedded Systems

De laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van IoT is te volgen op diverse websites op  "Nieuws over IoT & Embedded Systems".

Netbeheer in Nederland

Het is essentieel dat pro-actief op de bedrijfsvoering en beheer van de elektriciteitsnetten wordt ingespeeld.
Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle energienetbeheerders, die staat voor een toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem, dat de transitie naar een duurzame energievoorziening mogelijk maakt.

Onder "Netbeheer in Nederland" zijn bronnen over nieuws en informatie te vinden.

Storage (opslag van elektrische energie)

De opslag van elektrische energie is nodig om de leveringszekerheid veilig te stellen in perioden met (te) weinig wind en zon en deze zo te kunnen overbrugggen. Een revolutionaire ontwikkeling is te verwachten voor de thuisbatterij, waarvoor al standaard componenten zijn ontwikkeld In diverse projecten, dit wordt de opslag van elektrische energie in samenhang met (tijdelijke) opslag in elektrische voertuigen (auto's) en accustations bij transformatorstations in de wijk.

De ontwikkelingen van opslag van elektrische energie zijn te volgen op "Storage van elektrische energie".

Wat is LiFi?

Li-Fi - Wikipedia: Li-Fi (Light Fidelity) is een draadloze internetverbinding die werkt op basis van leds. Het systeem, ontwikkeld door de Duitse professor Harald Haas in 2011, is gelijkwaardig aan WiFi, maar zou honderd keer sneller kunnen werken. Zie verder Uitleg, onderzoeken en toepassingen voor LiFi