Overige vakliteratuur

Aannemer

Aannemer is een vakblad voor kleine en middelgrote bouwbedrijven, waarin bouwtechniek in de uitvoeringsfase centraal staat. Het blad publiceert daarnaast de belangrijkste nieuwe wet- en regelgeving en financiële ontwikkelingen waar de bouwondernemer mee wordt geconfronteerd. Met bijzonder aandacht voor materiaal en materieel, bedrijfsreportages en productinformatie.

Blauwe Kamer

Dit tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedenbouw volgt een onafhankelijke, kritisch journalistieke koers en hanteert daarbij verschillende genres: interviews, (beeld)reportages, nieuwsberichten, portretten, analyses, kritieken, columns en recensies. Blauwe Kamer bericht over de creatieve impulsen in de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland en regelmatig ook over ontwikkelingen in het buitenland.

BNR Bouwmeesters

Een radioprogramma voor professionals in alle facetten van de bouw, infra en ruimtelijke ordening, maar laat ook de ‘gewone’ luisteraar horen welke huzarenstukjes door Nederlandse bouw- en infrabedrijven worden geleverd en wat er bijvoorbeeld komt kijken om een groot project van de grond te krijgen. Bouwend Nederland is sponsor van dit programma.

Bouwformatie

Bouwformatie brengt de toeleverende industrie en bouwmaterialenhandel in beeld bij beslissers, bestaande uit architecten, (onder)aannemers, ontwerpers, raadgevende ingenieurs, woningbouwverenigingen en opdrachtgevers (Rijk, provincie en gemeente).

BouwTotaal

BouwTotaal richt zich op professionele, kleinschalige bouwbedrijven actief in de woning- en utiliteitsbouw. Het voorziet deze aannemers van praktische, compacte en vooral begrijpelijke informatie over de marktterreinen waarop zij actief zijn zoals herstel-, verbouw– en onderhoudsmarkt en nieuwbouw.

Bouwwereld

Bouwwereld beschrijft bouwprojecten die zich onderscheiden in de gebruikte bouwconstructie of -methode, in materialen of in het organisatieproces. Het blad is voornamelijk gericht op ontwerpers en uitvoerders in de B&U sector.

Cement

Cement is een platform van en voor constructief ontwerpers en constructeurs in de civiele bouw, woningbouw en utiliteitsbouw als het gaat over bouwen met beton. Het online archief bevat alle jaargangen sinds 1949, evenals meer dan 100 CUR-Aanbevelingen.

Civiele Techniek

Het vakblad bij uitstek voor civieltechnisch ingenieurs en voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met de civieltechnische sector; van grond,- weg,- en waterbouw tot mobiliteit en verkeerskunde. Civiele Techniek is opgericht in 1945 als onderdeel van Polytechnisch Tijdschrift en verschijnt tweemaandelijks. De abstracts van verschenen artikelen op geotechnisch gebied zijn terug te vinden op Geonet.

Cobouw

Cobouw is een onafhankelijke dagkrant gericht op de Nederlandse bouwnijverheid. Het richt zich op diegene die een professionele relatie met de bouw heeft.

De Ingenieur

Een onafhankelijk tijdschrift over technologische ontwikkelingen en het beleid daaromheen. De Ingenieur brengt een mengsel van nieuws, achtergrondverhalen, interviews en service-informatie.

De Onderbouwing, De Verdieping

Magazine van het Centrum voor Ondergronds Bouwen (De Onderbouwing in print, De Verdieping digitaal). Volgt de ontwikkelingen op gebied van ondergronds bouwen, met name in de Nederlandse sector.

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is een kennisplatform over duurzaam bouwen. Een magazine met actuele thema's, achtergrondverhalen, interviews, projecten en visies.

Geokunst

Als vast katern van vakblad Geotechniek wordt Geokunst viermaal per jaar uitgegeven door de Nederlandse Geotextielorganisatie. Het is bedoeld voor beleidsmakers, opdrachtgevers, ontwerpers, aannemers en uitvoerders van werken in de grond-, weg- en waterbouw en de milieutechniek.

GIS-Magazine

GIS-Magazine is een vaktijdschrift over geo-ICT met een praktische insteek. De wereld van de digitale kaart begint bij het inwinnen van ruimtelijke gegevens door een landmeter en eindigt bij ontsluiting via intra- of internet. GIS-Magazine verschijnt acht keer per jaar in Nederland en België.

GWW-Totaal

GWW-Totaal besteedt aandacht aan grond-, weg-, en waterbouwwerken. Werken die te maken hebben met de aanleg, het functioneren en onderhouden van infrastructuur. Verder bevat het artikelen over de belangrijkste marktontwikkelingen rondom het aanbesteden van bouwwerken. Daarnaast verschaft de krant helderheid in regelgeving en procedures en bevat het achtergrondartikelen over actuele zaken, praktijkverhalen en -voorbeelden, projecten uit de bouwwereld.

Land+Water

Het vakblad Land+Water volgt de ontwikkelingen in de civiele- en milieutechniek op de voet. U kunt er technische informatie vinden, uitleg over nieuwe of veranderde normen en richtlijnen, maar ook trends, meningen en visies van vakgenoten. Een belangrijk deel van de publicaties gaat over techniek. Denk daarbij aan onderzoek (zowel fundamenteel als toegepast), resultaten van praktijkproeven en ervaringen met de uitvoering van werken in de weg- en waterbouw en die in het milieu.

Magazine voor Ruimtelijke Ontwikkeling

Een onafhankelijk vakblad op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu. ROmagazine brengt nieuws, achtergronden en meningen, laat zien hoe het beleid in de praktijk werkt of niet werkt, en is een podium voor discussie op het gebied van ruimte, infra en milieu. ROm is gericht op de professional op het gebied van ruimtelijke omgeving, infrastructuur en milieu.

OTAR

Een maandblad voor wegen- en waterbouw, aanleg, beheer en onderhoud van waterstaatkundige werken. De uitgave van OTAR vindt plaats onder redactie van de Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren van de Rijkswaterstaat.

Plaxis Bulletin

Het Engelstalige Plaxis Bulletin verschijnt twee keer per jaar. Het is het gecombineerde magazine van Plaxis BV en de Nederlandse Plaxis Users Association. Het magazine richt zich op het gebruik van de eindige elementenmethode in de geotechniek. Alle bulletins zijn beschikbaar in PDF-formaat.

Stadswerk Magazine

Stadswerk Magazine is een vakblad voor professionals werkzaam op het gebied van de fysieke leefomgeving, tevens een platform voor uitwisselen van kennis en ervaring.

Technisch Weekblad

Wekelijks tijdschrift dat korte nieuwberichten en achtergrondverhalen brengt over technische ontwikkelingen, de arbeidsmarkt voor technici en innovatiebeleid van de overheid. Regelmatig verschijnen er artikelen over geotechnische onderwerpen.

TunnelTalk

Internationaal magazine voor de tunnelindustrie. Met wekelijks nieuwe achtergrondverhalen, video's, wetenschappelijke publicaties, rapportages van projecten en conferenties, een discussieforum, vacature-overzicht en marktplaats voor het (ver)kopen van gebruikte apparatuur. Alle content is gratis, evenals een abonnement op de wekelijkse nieuwsbrief.


 

Aannemer Blauwe Kamer BNR Bouwmeesters Bouwformatie BouwTotaal Bouwwereld Cement Civiele Techniek Civiele Techniek abstracts Cobouw De Ingenieur De Onderbouwing, De Verdieping Duurzaam Gebouwd Geokunst GIS-Magazine GWW-Totaal Land+Water ROmagazine OTAR Plaxis Bulletin Stadswerk Magazine Technisch Weekblad TunnelTalk Vakblad Geotechniek