De sheets van deze sessie zijn te vinden onder de knop 'Documenten' (rechts onder) en klik hier voor de link naar de opname

Online sessies Gebouwenonderhoud 2021 van start!

De Vakafdeling Maintenance organiseert in 2021 maandelijks online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Als kader wordt uitgegaan van standaarden zoals ISO 55000-Assetmanagement, ISSO Duurzaam Beheer en Onderhoud, NEN-normen en andere standaard richtlijnen. Tegelijkertijd wordt een praktische invulling gegeven vanuit het perspectief van het technisch beheer en onderhoud van het monumentale KIVI-gebouw. Ook zullen we regelmatig koplopers, marktleiders en objectieve kennisdelers uitnodigen om hun verhaal te doen.

Het doel van de sessies is deelnemers mee te nemen in het ontwikkelen van een visie, strategie en concreet beleid en deelaspecten. De sessies vinden maandelijks plaats op elke 1e woensdag van de maand en worden kleinschalig opgestart.

De sessies vinden plaats van 16.30 tot 18.00 uur via Teams en worden in dit tijdsblok opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien op het internet. Digitale inloop start om 15.30 uur. Na 18.00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 19.00 uur.

De eerste sessie vindt plaats op woensdag 3 februari en gaat over Visieontwikkeling Technisch Beheer en Onderhoud in gebouwen.

KIVI Maintenance bestuurslid Aart de Jong van Tiberius Maintenance, tevens lid van de KIVI Gebouwcommissie en werkzaam als adviseur Technisch Beheer en Onderhoud zal deze sessie verzorgen en een aantal gastsprekers hun ervaringen laten toelichten. Aanmelding dient te geschieden via de KIVI-website.

Agenda:

  • 15.30     Inloop
  • 16.30     Start en inleiding
  • 16.45     Thema presentatie / interviews / Ronde Tafel Meeting / Workshop
  • 17.45     Samenvatting en vervolgactiviteiten
  • 18.00     Einde en eventueel digitaal napraten tot 19.00 uur.

We streven naast kennisdeling naar veel interactie, ook buiten de sessies om. 

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2021”. Het volledige programma van de cyclus gebouwenonderhoud treft u hier aan.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.