Lid van de KIVI Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij

De Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij (RWTM) van KIVI geeft invulling aan de strategie om meer zichtbaar en betrokken te zijn in de maatschappij. Daarvoor legt de RWTM verbindingen met de politiek en media en adviseert de RWTM het hoofdbestuur over ontwikkelingen in de maatschappij die van belang zijn voor de strategie van KIVI. Daarnaast stimuleert de RWTM afdelingen om extern actief te zijn op hun vakgebied of in hun regio. De besluiten van het hoofdbestuur over ‘afdelingswoordvoerders’ en ‘politieke advisering’ vormen hiervoor de basis. De Raad bestaat op dit moment uit 10 leden en zoekt uitbreiding om actief het groeiende takenpakket vorm en inhoud te geven.

Het betreft een vrijwilligersfunctie die naast ongeveer zes online vergaderingen per jaar een actieve rol in een of meer van de onderstaande taken met zich meebrengt. Voor deze taken is een grote mate eigen initiatief gewenst, waarbij de mate van inzet of tijdbesteding sterk afhankelijk zijn van persoonlijke invulling.

Concrete taken van de RWTM zijn:

  • Geven van adviezen over technologische ontwikkelingen aan de Tweede Kamer.
  • Organiseren van een jaarlijkse KIVI-technologielezing.
  • Stimuleren, begeleiden en regelmatig publiceren van KIVIsie blogs van KIVI afdelingen of andere deskundigen.
  • Stimuleren, begeleiden en publiceren van inhoudelijke position papers van afdelingen, raden of commissies van KIVI.
  • Organiseren en eenmaal per 5 jaar toekennen van de in 1870 ingestelde “Conrad’s premie”.
  • Adviseren van het hoofdbestuur over over maatschappelijke ontwikkelingen en het jaarthema.

Daarnaast kunnen binnen bovengenoemde doelstellingen nog andere taken worden ontwikkeld.

Voor kandidaten voor deze functie is het volgende vereist:

  • Zeer veel ervaring in het technologisch-maatschappelijk werkveld in overheid, wetenschap of bedrijfsleven. In bijvoorbeeld politiek, bestuur, beleid of journalistiek.
  • Ervaring in leidinggevende posities.
  • Lidmaatschap van KIVI en kennis van de verenigingsorganisatie.

Benoeming in deze vrijwilligersfunctie vindt plaats door het KIVI hoofdbestuur voor een periode van vier jaar, die een keer kan worden verlengd.

Voor meer informatie over de functie is kunt u contact opnemen met secretaris Sabina de Lange (E: pc.delange@icloud.com of voorzitter Jan Wind (E: jan.wind@kivi.nl).

Belangstelling voor de functie kunt u kenbaar maken bij de secretaris door toezending van uw CV en een motivatie. Selectie en benoeming vindt plaats in overleg.