De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van diverse voordrachten en het bezoeken van een buitengewoon interessante studieverzameling op maandag 4 februari a.s. Het thema is: Bezoek aan de Elektro Studieverzameling van de TU Delft.

U bent met uw introducé’s van harte welkom. Aan het bijwonen van de voordracht zijn geen kosten verbonden. Voor deelname aan deze bijeenkomst dient u zich aan te melden, en wel uiterlijk woensdag 23 januari 2019. U kunt zich aanmelden via de website (bij voorkeur) of bij de programmacommissaris via email pthlmvanwoerkom@gmail.com (o.v.v. aanmelding bijeenkomst 4 februari met [aantal] introducés) of telefonisch 070 - 3070275.

PROGRAMMA

11.45 uur: Ontvangst met koffie bij de ingang van collegezaal "Ampère"

12:15 uur: De Elektro Studieverzameling door Han Geijp

                Schakelen met klokken door Rob Timmermans

                Verzameling computers door Eric Winkel

13.30 uur: Pauze

14.00 uur: Rondgang door de zalen van de Elektro Studieverzameling (dit tweede deel van de bijeenkomst is moeilijk toegankelijk voor personen die slecht ter been zijn)

SAMENVATTING VAN DE VOORDRACHTEN

De Studieverzameling, die al sinds de opening van het Elektro-gebouw in november 1969 te vinden is in de laagbouwkelder van de Mekelweg 4, herbergt een uitgebreide collectie elektro-technische apparatuur van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI).

De collectie omvat uiteenlopende deelverzamelingen, objecten waarin de elektrotechniek in ons leven zo’n belangrijke plaats heeft ingenomen. Ontwikkelingen in beeld en geluid, reken- en typemachines, telefonie, fotografie, hoogspanning, radartechnologie, navigatiesystemen, meet- en regelapparatuur, elektronenbuizen, schakelen met klokken en computers om maar iets te noemen. Enerzijds is een hoofdtaak het behoud van cultureel erfgoed op het gebied van de elektrotechniek; anderzijds is een hoofdtaak de Studieverzameling een tastbare bron van inspiratie te laten zijn voor hedendaagse studenten.

De voordrachten gaan over de Elektro Studieverzameling, het schakelen met klokken en computers.

INFORMATIE OVER DE SPREKERS

De drie sprekers zijn allen gedreven en ervaren vrijwilligers bij de Elektro Studieverzameling van de TU Delft:

- J.A. Geijp (Han) is coördinator van de Studieverzameling. Als instrumentmaker kwam hij, na zijn militaire diensttijd bij de KLu, in dienst bij de Optische Industrie (Old Delft) en in 1967 bij de faculteit Elektrotechniek. In die periode heeft hij als vormgever en illustrator in zijn vrije tijd een aandeel gehad bij de publicatie van een aantal boeken van de TU-Delft. Hij is mede oprichter en vice-voorzitter van de Stichting Historisch Genootschap "De Blauwe Tram".

- R.A. Timmermans. (Rob) studeerde elektrotechniek en telecommunicatie aan de TU Eindhoven. Hij was 40 jaar actief op het gebied van de telecommunicatie in het internationale bedrijfsleven. Hij is oprichter van de Stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland. Binnen de Elektro Studieverzameling van de TU Delft specialiseert hij zich in de communicatie tussen geografisch verspreide elektrische klokken.

- E. Winkel (Eric) heeft een brede opleiding en aanzienlijke ervaring in de elektrotechniek, radiotechniek, telecommunicatietechniek en digitale technieken. Hij was werkzaam in de industrie, en daarna bij de TU Delft waar hij diverse functies bekleedde, van programmeur en operator tot facultair ICT Manager. Ook was hij docent programmeren aan de Haagse Hogeschool.