Circulaire economie in het hoger onderwijs
Eddy Tulp, Manager Valorisatie Circulaire Economie aan Saxion

Circulaire economie in het hoger onderwijs

Tijd wordt schaars. Er lijkt steeds minder van te zijn. Daarom hebben we haast. En van haast hebben we genoeg. Totdat de tijd op is….. Het poolijs smelt; De zeespiegel stijgt. We moeten haast maken met maatregelen om de klimaatverandering te vertragen. CO2-reductie in het algemeen en energietransitie in het bijzonder is geboden! Dat vergt nieuwe technieken in een circulaire economie.

Lees verder.
Wat zijn uw maintenance uitdagingen?
Tiedo Tinga, hoogleraar Dynamics Based Maintenance aan de UTwente

Wat zijn uw maintenance uitdagingen?

Als hoogleraar op het gebied van maintenance op zowel de Universiteit Twente als de Nederlandse Defensie Academie ben ik dagelijks bezig met het bedenken van slimmere manieren om onderhoud in te plannen en uit te voeren. Met mijn achtergrond in de natuurkunde, materiaalkunde en werktuigbouwkunde zoek ik daarbij vooral naar technische oplossingen: kunnen we begrijpen waarom machines of onderdelen stuk gaan? Snappen we welke belastingen daarvoor verantwoordelijk zijn? En zouden we dat kunnen modelleren, zodat we kunnen uitrekenen hoelang het nog duurt voordat iets kapot gaat? Of kunnen we op een slimme manier meten wat de huidige toestand van een apparaat is, en daar de nog resterende levensduur uit afleiden?

Lees verder.
Een bioloog tussen de ingenieurs
Evert Schut, senior adviseur Rijkswaterstaat

Een bioloog tussen de ingenieurs

Dag Ingenieurs, mijn naam is Evert Schut en ik ben bioloog bij Rijkswaterstaat. Niet dat ik iets doe met plantjes in de berm of kreeften in de Oosterschelde of zo. Nee, ik ben van het duurzaam gebruik van materialen. Grondverzet, baggeren, kustsuppleties, asfalt, beton en staal. Met een hele mooie opdracht van ons bestuur: zorg dat RWS in 2030 circulair werkt. Dat doen we intussen met een heel team en in komende blogs zal ik ingaan op de vraag wat circulaire economie in de praktijk betekent voor de infra sector. Eerst wil ik graag uitleggen hoe een bioloog zich als vis in het water kan voelen tussen ingenieurs.

Lees verder.
Leven met risico’s (of in control zijn?)
Gerd Jan Frijters, oprichter en eigenaar van D&F Group B.V.

Leven met risico’s (of in control zijn?)

Het werk van een ingenieur is doorspekt met het inschatten en beheersen van risico’s. In mijn dagelijkse werk als veiligheidsadviseur merk ik dat het niet eenvoudig is voor een ingenieur om alle risico’s en alle compliance vraagstukken in een technisch project te overzien. Een voorbeeld van de gevolgen hiervan: Bij de oplevering van een fabriek blijken 4.000 afsluiters te missen om bepaalde gevaarlijke vloeistofstromen veilig te kunnen stellen en leidingen leeg te kunnen drainen. Hoe voorkom je dit nu?

Lees verder.
Leven met risico’s
Vincent van der Vlies, managing consultant bij Berenschot

Leven met risico’s

Leven met risico’s is niet makkelijk. Als je de kranten moet geloven loert immers overal gevaar en onheil. Aardbevingen, overstromingen en grote rampen zijn per definitie mediageniek, maar gelukkig lang niet altijd even pregnant aan de orde van de dag. Tegelijkertijd (en wellicht ook voor een groot deel hierdoor) is het inschatten hoe groot risico’s écht zijn, een buitengewoon lastig fenomeen. Zo blijkt de kans te overlijden door vallende kokosnoten wereldwijd groter te zijn dan door haaienaanvallen en worden Amerikanen vaker door peuters dan door terroristen doodgeschoten.

Lees verder.
Leven met risico’s; wie wil het niet?
Jasper van Alten, Coördinator thema’s bij KIVI

Leven met risico’s; wie wil het niet?

Als het over risico’s gaat en weloverwogen beslissingen worden genomen op basis van complexe modellen, normen en statistieken, lijkt uiteindelijk de factor ‘pruim-ik-het’ vaak van grote invloed te zijn op het besluit. Bijvoorbeeld bij het persoonlijk aanvaarden van het risico om slachtoffer te worden bij het deelnemen aan het verkeer en daarbij nog wat harder te willen rijden. Een ander verhaal is het als een chemische fabriek een nieuwe vergunning nodig heeft. Dan lijken onder publieke druk steeds meer eisen aan zo’n bedrijf te worden gesteld waarvan je je kan afvragen of die nog een redelijke bijdrage leveren aan het veilig inpassen van activiteiten met risico’s in onze samenleving.

Lees verder.
Big data en veiligheid - uitdagingen en dilemma’s
Prof.dr.ir. Jan van den Berg, Full Professor Cyber Security bij TU Delft

Big data en veiligheid - uitdagingen en dilemma’s

De hype van big data is inmiddels bij iedereen bekend. Data zijn overal en bevatten doorgaans interessante informatie die ontsloten kan worden via Data Analytics. Overheden, bedrijven en individuen kunnen allemaal hun voordelen ermee doen, ook in het veiligheidsdomein. Veiligheid betreft een breed begrip rond situaties thuis, op het werk, onderweg, in stadions, op festivals, in ziekenhuizen, in cyberspace, enz. Genoemde situaties betreffen meestal fysieke domeinen. (Big) Data Analytics kan helpen de safety en security in deze fysieke domeinen te verbeteren.

Lees verder.
Ruimte voor terrorismebestrijding
Patrick Walthuis, Business Development Manager bij Airbus Defence & Space Netherlands

Ruimte voor terrorismebestrijding

Voor de opsporing van radicale activiteiten in Europa gebruiken de verschillende veiligheidsdiensten geavanceerde middelen. Uit een enorme hoeveelheid data filteren ze daarmee de relevante informatie. Deze technische middelen en ook de benodigde algoritmes voor data-analyse, zijn veelal ontwikkeld door wetenschappers en techneuten. Terwijl de ‘eyes and ears on the ground’ in Europa zo steeds geavanceerder worden, is voor het Midden-Oosten front een andere denkrichting nodig. Daar biedt ‘de ruimte’ een uitgelezen kans voor gerichte terrorismebestrijding.

Lees verder.
Tot wanneer kan een belastinggeval nog bijzonder of accidenteel genoemd worden?
Dirk Rinze Visser CEng, Associate Structural Engineer bij BuroHappold

Tot wanneer kan een belastinggeval nog bijzonder of accidenteel genoemd worden?

Sinds jaar en dag rekent de constructeur met alle optredende belastingen op een gebouw. Ook niet-bouwkundigen kunnen vele van deze belastingen opsommen, zoals eigen gewicht, personen, sneeuw en wind. De kans dat zij ook de accidentele belastingen – zoals aanrijdingbelasting en bombelasting – kunnen benoemen, is klein. De kans dat één van deze bijzondere belastinggevallen optreedt is echter nóg veel geringer en zal bij de meerderheid van de bouwwerken gelukkig ook niet tijdens de levensduur plaatsvinden.

Lees verder.
De ingenieur en de moord op onze veiligheid
Marjolein de Wit-Blok, eigenaar WhiteCube

De ingenieur en de moord op onze veiligheid

Een land beschermen tegen terrorisme en criminaliteit door technische oplossingen in te zetten is vooral mensenwerk. Ten eerste zijn de systemen bedoeld om ongewenst menselijk handelen vroegtijdig te detecteren en te voorkomen. Ingenieurs die veiligheidsoplossingen ontwikkelen móeten daarom wel samenwerken met mensen uit andere beroepsgroepen.

Lees verder.
Het Ingenium
Frank Biesboer, hoofdredacteur bij De Ingenieur

Het Ingenium

Deze week werd ik gebeld door een journalist van het Nederlands Dagblad. Die wilde in zijn zaterdagkrant nog eens stilstaan bij een half jaar sjoemelsoftware van Volkswagen. Al googelend was hij erachter gekomen dat ik de enige was die op het web had geschreven over de rol van ingenieurs in het schandaal. ‘Waarom dat onderwerp?’, vroeg hij.

Lees verder.