Aan welke eisen moet uw wachtwoord voldoen?

Uw wachtwoord dient:

-  Tussen de 8 en 15 tekens lang te zijn;
-  In ieder geval een hoofdletter, kleine letter én een cijfer of ander teken te bevatten.

What requirements must your password meet?

Your password must:

- be between 8 and 15 characters long;
 - In any case contain a capital letter, small letter and a number or other character.