KIVI Chairs

KIVI onderscheidt bepaalde onderzoeksgroepen van kennisinstellingen door hen te benoemen tot KIVI Chair. Momenteel heeft KIVI vier Chairs: Big Data Science, Architecture in Health, Dynamics Based Maintenance en Energy inTransition.


IMG_1288.JPG

Big Data Science

Deze leerstoel, onder leiding van prof.dr.ir. Geert-Jan Houben, legt een verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek op de TU en ingenieurs in de beroepspraktijk op het gebied van Big Data Science. “Het interessante aan big data is dat het, net als het web, tegelijkertijd fundamenteel en experimenteel is”, aldus Houben. Dit zorgt dat er een nieuw soort onderzoek nodig is, waar computerwetenschappers vaak niet aan gewend zijn.

Meer informatie
IMG_3442.JPG

Architecture in Health

Deze multidisciplinaire onderzoeksgroep onder leiding van dr. ir. Masi Mohammadi houdt zich bezig met vernieuwingen op het gebied van bouwen voor de gezondheid en voor een slimmere leefomgeving. "Bouwen voor een vergrijzende samenleving betekent bouwen voor de kwaliteit van het leven van mensen. Dat geeft een enorm gevoel van tevredenheid; de vergrijzing en de veranderingen in de samenleving geven betekenis aan onze (bouw)kunde", aldus Mohammadi.

Meer informatie
IMG_5170.JPG

Dynamics Based Maintenance

Deze leerstoel, onder leiding van prof.dr.ir Tiedo Tinga, ontwikkelt nieuwe en innovatieve methoden die helpen onderhoud slimmer en voorspelbaarder te maken. Het doel van deze KIVI Chair is om een verbinding te leggen tussen onderhoud in de praktijk van de Nederlandse industrie en het wetenschappelijk onderzoek op o.a. onderwerpen als predictive maintenance, structural health monitoring, en condition based maintenance.

Meer informatie
sandermertens-2.jpg

Energy in Transition

Dit lectoraat, onder leiding van dr.ir.ing Sander Mertens richt zich op het koppelen van kennis over diverse energiesystemen, duurzaamheid, milieueffecten, economie en autonomie. Dit is van belang om een volgende stap te zetten in de transitie naar hernieuwbare energiebronnen.

Meer informatie