KIVI Experts

KIVI werkt samen met onderzoeksgroepen van kennisinstellingen onder leiding van experts op de onderwerpgebieden 'Big Data en AI', 'Architecture in Health', 'Smart Maintenance' en 'Duurzaamheid'. Deze KIVI Experts zijn belangrijke kennisknooppunten in het KIVI-netwerk. Als autoriteit in hun vakgebied brengen zij voor ingenieurs essentiële kennis in. Bovendien stellen zij hun netwerk beschikbaar voor vragen van KIVI-leden. Zo wordt de kennis en ervaring vanuit hun gehele netwerk beschikbaar voor KIVI.

 

De KIVI Expert is eigenlijk een spil in het vakgebied dat hij/zij vertegenwoordigt, waarbij de daadwerkelijke uitvoering van activiteiten of beantwoording van vragen ook wordt gedaan door mensen en partijen waar de Expert mee samenwerkt. Zo kan bijvoorbeeld een promovendus die deel uitmaakt van de onderzoeksgroep waar de Expert bij is betrokken net zo goed (of misschien zelfs beter) aan een vraag vanuit KIVI voldoen. De Experts zijn dus essentiële schakels in een netwerk rondom een bepaald thema, waarbij specifieke onderzoeksgroepen en ingenieurs een kans krijgen om in de schijnwerpers te staan.

De vier KIVI Experts zijn: 

  • Big Data en AI: Geert-Jan Houben
  • Architecture in Health: Masi Mohammadi
  • Smart Maintenance: Tiedo Tinga
  • Duurzaamheid: Sander Mertens  

Lees hieronder meer over de KIVI Experts.

IMG_1288.JPG

Prof. dr. ir. Geert-Jan Houben

KIVI Expert Big Data en AI

Prof. dr. ir. Geert-Jan Houben en zijn onderzoeksgroep leggen een verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek op de TU en ingenieurs in de beroepspraktijk op het gebied van Big Data en AI. “Het interessante aan big data is dat het, net als het web, tegelijkertijd fundamenteel en experimenteel is”, aldus Houben. "Dit zorgt ervoor dat er een nieuw soort onderzoek nodig is, waar computerwetenschappers en ingenieurs op nieuwe manieren samenwerken."

IMG_3442.JPG

Dr. ir. Masi Mohammadi

KIVI Expert Architecture in Health

Deze multidisciplinaire onderzoeksgroep onder leiding van dr. ir. Masi Mohammadi houdt zich bezig met vernieuwingen op het gebied van bouwen voor de gezondheid en voor een slimmere leefomgeving. "Bouwen voor een vergrijzende samenleving betekent bouwen voor de kwaliteit van het leven van mensen. Dat geeft een enorm gevoel van tevredenheid; de vergrijzing en de veranderingen in de samenleving geven betekenis aan onze (bouw)kunde", aldus Mohammadi.

img-5170-1.jpg

Prof. dr. ir Tiedo Tinga

KIVI Expert Smart Maintenance

Prof. dr. ir Tiedo Tinga ontwikkelt met zijn onderzoeksgroep nieuwe en innovatieve methoden die helpen onderhoud slimmer en voorspelbaarder te maken. Het doel is om een verbinding te leggen tussen onderhoud in de praktijk van de Nederlandse industrie en het wetenschappelijk onderzoek op o.a. onderwerpen als predictive maintenance, structural health monitoring en condition based maintenance.

sandermertens-2.jpg

Dr. ir. ing Sander Mertens

KIVI Expert Duurzaamheid

Dr. ir. ing Sander Mertens richt zich met zijn lectoraat op het koppelen van kennis over diverse energiesystemen, duurzaamheid, milieueffecten, economie en autonomie. Dit is van belang om een volgende stap te zetten in de transitie naar hernieuwbare energiebronnen.