Energietransitie

KIVI Jaarthema 2019

KIVI Jaarthema 2019: Energietransitie

Voor heel Nederland geld dat het terugbrengen van de aardgasproductie in Groningen gevolgen heeft. Samen met klimaatdoelstellingen ligt er echter ook een kans om Nederland energiezuiniger te maken en alternatieve opties versneld te ontwikkelen. Minister Wiebes stuurde bijvoorbeeld een brief naar de grootverbruikers van aardgas dat deze zich moeten voorbereiden op het stoppen van de leverantie van Gronings aardgas rond 2022. Dit is een opmaat naar de totale afschakeling van het Gronings aardgas in 2030 (verwachting Bert de Vries, plaats vervangend DG Energie tijdens symposium Ultradiepe Geothermie 22-2-2018).

Het leven zonder Gronings aardgas vraagt om flinke investeringen in kennis en vaardigheden. Het lijkt niet meer dan logisch om deze investeringen voor een flink deel in Groningen te doen zodat daar de beste oplossingen op het gebied van aardgasloos of aardgasarm bouwen en verduurzamen als eerste worden toegepast. Dit levert niet alleen het voordeel op dat Groningen als eerste verduurzaamd, het levert ook duurzame arbeidsplaatsen op. Expertise en duurzaamheidsvragen zullen zich blijven ontwikkelen en Groningen heeft nu al de nodige instituten op dit gebied. De vraag is hoe we voor deze energietransitie concrete projecten kunnen ontwikkelen en welke bestaande projecten moeten worden versterkt?

Naar aanleiding van het symposium “Moving Away From Fossil Fuels” (MAFFF) in mei 2018 willen de vier KIVI-afdelingen die dit mogelijk hebben gemaakt dit onderwerp doorzeteten. Het nieuwe doel is om met een rapport te schrijven die het maatschappelijke vraagstuk beantwoordt hoe afstand te nemen van fossiele brandstoffen voor onze energievraag. Rapport en overige reacties over dit onderwerp zullen de basis vormen voor concrete voorstellen die bijdragen aan de energietransitie.

Voor suggesties of informatie kunt u contact op nemen met: jaspervanalten@kivi.nl