Visie en Missie

Visie en Missie

KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. Wij zetten ons in voor het ondersteunen van ingenieurs in hun beroepsuitoefening en de erkenning van de waarde van hun werk. Wij helpen ingenieurs met het leggen van verbindingen met onderzoek, onderwijs, de samenleving en uiteraard ook met elkaar. Ook helpen wij de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen, het werk en de kennis van ingenieurs in te zetten ten dienste van maatschappelijke vraagstukken en de impact van technologie op de samenleving zichtbaar te maken. Met dit doel werken wij samen met het technisch bedrijfsleven, kennisinstellingen, het hoger onderwijs, de overheid en buitenlandse partners.

De technologische ontwikkelingen gaan bijzonder hard en grijpen inmiddels in op ieder aspect van het dagelijks leven. Meer dan ooit is het voor ingenieurs noodzakelijk om nieuwsgierig en creatief te blijven. Van hen worden intelligente systemen en disruptieve innovaties verwacht. Tevens is er een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot duurzaam ontwerpen en creëren en handelen vanuit een sterk ethisch besef. Voor bedrijven liggen er vaak concrete uitdagingen in hoe de technische voorsprong te behouden en te vergroten, goede mensen geïnteresseerd te houden, continue professionele ontwikkeling van hun professionals, nieuwe technici in zo rap mogelijk tempo up to speed te krijgen en het binnenhalen van talent. KIVI helpt hen hiermee.

KIVI biedt ook de mogelijkheid om op andere manieren bezig te zijn als ingenieur. Bijvoorbeeld door concrete maatschappelijke vraagstukken nader te beschouwen en samen naar oplossingen te zoeken. Of door als ingenieurs het hoger onderwijs te ondersteunen, te helpen onderwijsprogramma’s beter te maken en studenten te begeleiden. KIVI is een bruisende beroepsvereniging met ruim 15.000 leden en biedt toegang tot offline en online begeleiding van ingenieurs, een keur aan profilerings- en ontwikkelingsmogelijkheden en tot een breed industrieel en academische netwerk, en zet haar gemeenschappelijke kennis in voor het verbeteren van onze samenleving.

 Engineer your Career • Improve our Society