Zou je graag een diepgravend journalistiek artikel willen schrijven over een technisch onderwerp voor een breed publiek, maar vergt de uitvoering van je plan zo veel tijd dat je het zonder extra financiële steun niet voor elkaar krijgt?

De Frank Biesboer Beurs maakt zo’n artikel nu mogelijk. Deze beurs is door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) ingesteld om journalistieke kwaliteit over technische onderwerpen te bevorderen. Journalisten kunnen voor een bedrag van maximaal € 5000 een artikel te schrijven dat gaat over nieuwe technische ontwikkelingen en de mogelijke consequenties voor onze leefwereld. Het artikel wordt aangeboden aan De Ingenieur, het techniektijdschrift van KIVI.

Dit jaar is voor het toekennen van de beurzen een totaal bedrag van € 10.000 beschikbaar

Voorstellen voor artikelen, inclusief een begroting, kunnen worden ingediend bij Frank Biesboer, fbb@kivi.nl . De uiterste inleverdatum is 2 maart 2020.

Meer over de voorwaarden om voor de beurs in aanmerking te komen en bijbehorende procedures zijn te vinden op www.kivi.nl/fbb

De aanvragen worden beoordeeld door een comité dat bestaat uit Vivianne Bendermacher –oprichter van Techionista en oud-hoofdredacteur van Kijk; Frank Biesboer – oud-hoofdredacteur van De Ingenieur; Pancras Dijk  - hoofdredacteur van De Ingenieur; Monique De Geus – woordvoerder van Evides en oud-voorlichter TNO.