Het kabinet wil flink bezuinigen op het bèta-technische onderzoek en onderwijs. Dit zal de Nederlandse industrie en onze economie schaden. Bovendien vertraagt dit de energietransitie en alle andere maatschappelijke uitdagingen waar nu hard aan wordt gewerkt. De maakindustrie, de hightechindustrie en de topsectoren van Nederland doen een dringende oproep aan het nieuwe kabinet om te blijven investeren in bèta-technisch onderwijs en onderzoek, de succesvolle motor van de Nederlandse economie. Zij hebben hiervoor op 13 juni jl. de brief 'Investeer in bèta-technisch onderwijs' aan het kabinet en de media aangeboden.

KIVI, Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs steunt deze brief en oproep aan het kabinet. Ook wij zijn bezorgd dat de voorgenomen bezuinigingen op het Nationaal Groeifonds, het Fonds Onderzoek & Wetenschap en de landelijke sectorplannen voor hoger onderwijs, de positie van Nederland als kennis- en innovatieland afbreken.

Bèta-technisch onderwijs van essentieel belang

Bèta-technisch onderzoek en onderwijs zijn van essentieel belang voor grote maatschappelijke transities, zoals die op de terreinen van energie, grondstoffen, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, digitalisering en klimaat. Het bedrijfsleven, en vooral de maakindustrie van ons land, hebben bèta-technisch onderzoek en onderwijs hard nodig voor nieuwe technologie en productontwikkeling. Maar ook andere sectoren, zoals defensie, landbouw en de zorg, kunnen niet zonder technische innovaties. 

Krimping technisch geschoolden

De voorgenomen bezuinigingen gaan ook de Nederlandse arbeidsmarkt raken. De industrie is sterk afhankelijk van goede technici en wetenschappers opgeleid in de bèta-techniek. In de laatste 10 jaar is de vraag naar bèta-technisch geschoolden dan ook alleen maar gegroeid. Het tekort aan bèta-technisch opgeleiden is in Nederland zelfs groter dan in de omringende landen. De voorgenomen bezuinigingen op onderwijs en wetenschap zullen deze kloof tussen vraag en aanbod aan bèta-technische krachten verder vergroten en een probleem vormen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

  • Lees hier de brief aan het kabinet. 
  • Lees hier het volledige persbericht.

Ondertekenaars van de brief zijn: 

Airbus Netherlands B.V. | ASM | ASML | Canon Production Printing | dsm-firmenich | FrieslandCampina | Johnson & Johnson | Nobian | Danone | Shell | Tata Steel Nederland | Thales | Unilever | VDL Enabling Technologies Group (ETG) | FME | ChemistryNL | Health~Holland | Topsector Agri & Food | CLICKNL | Topsector Energie | Topsector ICT | Topsector Logistiek | Topsector Horticulture & Starting Materials | Topsector Water & Maritiem | Holland High Tech