Wil je helpen met het onderwijzen van de nieuwe generatie? Wil je je expertise inzetten voor een maatschappelijk relevant doel? Word dan co-teacher via het Co-Teach STEM initiatief van de TU Delft.

Het lerarentekort dwingt lerarenopleidingen en scholen na te denken over nieuwe oplossingen. De TU Delft voelt zich medeverantwoordelijk voor het funderend bètatechnisch onderwijs en start daarom met ‘Co-Teach STEM’ (‘STEM’ staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics). Hiermee wordt een structureel beroep gedaan op de betrokkenheid en expertise van mensen uit het werkveld.

In de traditionele betekenis verwijst co-teaching naar het gezamenlijk verzorgen van onderwijs door twee leerkrachten, die samenwerken om één groep leerlingen in de klas les te geven. Met Co-Teach STEM streeft de TU Delft ernaar om docenten te ondersteunen door experts uit het werkveld op te leiden om een bijdrage te leveren aan het onderwijs. Met de hulp van deze co-teachers kunnen scholen onderwijs bieden op terreinen die door het lerarentekort in het gedrang zijn geraakt. Een bijkomend voordeel is dat experts actuele kennis hebben en leerlingen een goed beeld kunnen geven van bètatechniek in beroep en dagelijks leven.

Trainingsmodule

De co-teacher wordt professioneel voorbereid door de lerarenopleiding van de TU Delft met een trainingsmodule. De module start in september 2023.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Co-teaching initiatief van de TU Delft? Kijk dan snel op deze website.