De finalisten voor de Koning Willem I Prijzen 2024 zijn bekend. De jury, bestaande uit Hare Majesteit Koningin Máxima en prominenten uit het Nederlandse bedrijfsleven, heeft negen finalisten gekozen in de categorieën grootbedrijf, MKB en Duurzaam Ondernemerschap.

In de categorie 'Grootbedrijf' zijn de finalisten Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., DKG Groep en Royal Koopmans. Finalisten in de categorie MKB zijn EKI BV, Lagemaat Sloopwerken BV en Robin Radar Systems. De bedrijven Dopper BV, Fairphone en Myne Circular Metals BV zijn finalisten in de categorie ​'Duurzaam Ondernemerschap'.

Alle finalisten werden op hun hoofdkantoor verrast door een delegatie van de Koning Willem I Stichting, die een persoonlijke videoboodschap kwam brengen van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (categorie Grootbedrijf en MKB) en van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (categorie Duurzaam Ondernemerschap). Op 16 mei, tijdens de grote finale in Zwolle, worden de winnaars bekend gemaakt.

Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven

De Koning Willem I Prijs is de meest prestigieuze ondernemingsprijs van Nederland. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een grootbedrijf, een MKB-bedrijf en een bedrijf dat focust op Duurzaam Ondernemerschap. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van de De Koning Willem I Stichting. Jacolien Eijer-de Jong, Sustainability Director bij TAUW Group en President van KIVI heeft namens het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs zitting in het bestuur en is vakjurylid van de Koning Willem I Prijzen 2024.

KIVI en de Koning Willem I Prijzen

De Koning Willem I Stichting heeft als doelstelling de nationale economie van nieuwe impulsen te voorzien en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. In het bestuur, onder voorzitterschap van de President van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot, hebben een aantal aan het bedrijfsleven gelieerde organisaties zitting. Jacolien Eijer-de Jong vindt het een mooi gegeven dat KIVI aan deze tafel zit. “Ik zie dat als een bevestiging dat ingenieurs goed in staat zijn om die nieuwe ontwikkelingen en kansen te onderkennen en op waarde te schatten. De prijs beloont moedig, veerkrachtig en duurzaam ondernemerschap. Veel van de leden van KIVI werken met en voor Nederlandse ondernemingen en zullen ongetwijfeld een relevante rol spelen bij de ontwikkeling van de ondernemingen. Excellent presterende ondernemingen zijn goed voor onze samenleving, maar zijn ook de werkomgeving waar onze (toekomstige) leden van dromen. Daarom is deze prijs ook voor KIVI belangrijk.”

Lees meer over de prijzen op de website van de Koning Willem I Stichting