Op maandag 14 november heeft Ernst Oosterveld uit handen van KIVI-president Jacolien Eijer de KIVI Erepenning in ontvangst mogen nemen. In de ALV van de KIVI-afdeling Bouw- & Waterbouwkunde werd hij verrast met dit heugelijk nieuws.

Ernst heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing, verbetering en modernisering van de vereniging, en heeft zich altijd ingezet voor diverse speerpunten.

Zo maakt Ernst zich sterk voor het meer betrekken van hbo-ingenieurs bij KIVI. Na de fusie met NIRIA heeft hij hier continu aandacht voor gevraagd en verbindingen gelegd met hogescholen. Daarnaast heeft hij veel betekent voor het versterken van de verbinding tussen regio- en vakafdelingen. Ernst was naast in vakafdelingen zeer actief in regio-afdelingen in het oosten van het land. Zijn inzet voor het verbinden van afdelingen werd ook naar voren gehaald, zo was Ernst een tijd vertegenwoordiger van de afdeling Landgebruik en Watermanagement in het Bouw- en Waterbouwkundebestuur. Al ruim voor de fusie van KIVI en NIRIA was hij actief, sinds de fusie heeft hij in ieder geval de volgende rollen gehad, waarvoor hij via deze waardering wordt bedankt:

  • Penningmeester KIVI Bouw- en Waterbouwkunde
  • KIVI Ingenieurscoach
  • Bestuurslid KIVI Bouw- en Waterbouwkunde
  • Bestuurslid KIVI Landgebruik en Watermanagement
  • Bestuurslid KIVI Rail
  • Lid Hoofdbestuur
  • Lid Raad Opleiding

Ernst blijft zich sterk maken voor KIVI, maar de Afdeling Bouw- en Waterbouwkunde, de Commissie Onderscheidingen … en het Hoofdbestuur waren het zeer eens om hem deze KIVI Erepenning nu te overhandigen.
 

Jacolien Eijer en Ernst Oosterveld