KIVI kent op verenigingsniveau enkele onderscheidingen voor leden en niet-leden. Deze worden door het hoofdbestuur toegekend, waarbij bij Huishoudelijk Reglement ingestelde commissie onderscheidingen adviseert. Daarnaast kennen verschillende afdelingen prijzen toe aan leden en niet-leden. Het uitreiken van onderscheidingen is zichtbare blijk van waardering voor de betreffende leden van de vereniging en personen uit maatschappij.

In dit document zijn de door het hoofdbestuur toegekende onderscheidingen en voordrachten voor een Koninklijke Onderscheiding beschreven. Dit betreft alleen de onderscheidingen, waarover de commissie onderscheidingen adviseert. De aangegeven aantallen zijn richtwaarden, waar in voorkomende gevallen tijdelijk van kan worden afgeweken.