KIVI heeft zijn zorgen geuit in een brief aan minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het plan van de regeringspartijen om het collegegeld voor langstudeerders te verhogen. Dit omdat deze ‘langstudeerboete’ direct effect zal hebben op het technisch onderwijs en het nu al te grote tekort aan hoogopgeleide technici in Nederland.

Ingenieurs (hbo/wo) spelen een belangrijke rol bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie en digitalisering. De vraag naar hoogopgeleide technici is onverminderd groot. Om aan deze vraag te blijven voldoen, moeten jongeren gemotiveerd blijven om te kiezen voor een technische opleiding.

Wij zijn bang dat de langstudeerboete een negatieve invloed zal hebben op de keuze van jongeren om een bèta-opleiding te gaan volgen. Maar ook op het daadwerkelijk afronden van zo’n opleiding, omdat een technische studie in het wetenschappelijk onderwijs langer duurt dan gemiddeld. Een langstudeerboete zal de reeds hoge prestatiedruk en studiestress bij studenten alleen maar vergroten, wat voor veel studenten een reden kan zijn om te stoppen met hun studie. 

Ook vrezen wij dat het voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens en eerstegeneratiestudenten lastiger wordt om te studeren en dat zij minder snel voor een bèta-opleiding zullen kiezen. Een technische opleiding neemt immers meer tijd in beslag en kost daardoor meer geld. Dit heeft een negatieve impact op de toekomst van veel jongeren in Nederland, het werkt kansenongelijkheid in de hand en zorgt uiteindelijk voor een nog groter tekort aan technici in de toekomst.  

Wij hebben de minister gevraagd het plan te heroverwegen en hebben aangegeven graag mee te denken over een alternatieve aanpak.

Lees hier de brief aan minister Bruins d.d. 8 juli 2024.

Beeld: ThisisEngineering/Unsplash