In Nederland wonen en werken veel expat-ingenieurs en dat aandeel wordt alleen maar groter. Om een plek te bieden voor deze ingenieurs, die onder andere werkzaam zijn in de IT, kent KIVI sinds 2017 de afdeling International Engineers. Een internationale community en netwerkplatform voor ingenieurs waar elke expat-ingenieur maar ook elk KIVI-lid zich bij kan aansluiten. Uniek in de wereld, want nergens anders zijn expat-ingenieurs zo breed verenigd als in Nederland.

Deze bijzondere afdeling binnen KIVI kent geen specifieke discipline maar richt zich – vooral via (technische) events – op diverse uitdagingen en thema’s zoals AI of duurzaamheid. Wat er maar interessant kan zijn voor zowel expats als andere KIVI-leden, kan als thema dienen. Uiteraard wordt er onderling ook veel ervaring en kennis gedeeld. Interessant voor Nederlandse ingenieurs die in het buitenland willen werken maar ook om te kijken welke mogelijkheden er op technisch vlak nog meer bestaan en hoe men dit buiten de landsgrenzen aanpakt. En expat-ingenieurs moeten ergens terecht kunnen voor kwalificatie en certificering als Chartered of Incorporated engineer. Ook dit is te vinden bij KIVI.

Het deel uitmaken van een internationale gemeenschap biedt dus uitgebreide netwerkmogelijkheden en nieuwe kennis en voegt zo waarde toe aan de professionele ontwikkeling van een ingenieur. Maar je moet ook denken aan diversiteit en inclusiviteit. Uiteindelijk gaat het naast kennisuitwisseling ook om het sociale aspect. Al die duizenden expat-ingenieurs die hier wonen en de komende jaren nog naar Nederland zullen komen, moeten zich hier ook thuis voelen. Daarom doen wij alle communicatie in het Engels zodat onze afdeling voor iedereen toegankelijk is. Waar je ook vandaan komt.

Sluit je dus aan bij de leukste internationale ingenieurs community van het land en bij KIVI (dat in 2022 175 jaar bestaat) om jezelf en anderen te verrijken!

Ahmed Elkadi
Afdeling International Engineers

Disclaimer: Deze KIVIsie is opgesteld door de daarin genoemde vakafdeling(en) in samenwerking met de Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij (RWTM). De gegeven feiten en meningen zijn onafhankelijk tot stand gekomen en gebaseerd op open bronnen. Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen in deze KIVIsie naar voren is gebracht.