In deze tijd waarin technologische ontwikkelingen een snelle vlucht nemen is het van belang dat ingenieurs zich continu blijven ontwikkelen. KIVI faciliteert dat dit zoveel mogelijk plaatsvindt in een ecosysteem van industrie, hoger onderwijs en kennisinstellingen.

Kennis en netwerken liggen uiteraard ook buiten de Nederlandse grenzen. Met de Chartered Engineer structuur heeft KIVI voor ingenieurs in Nederland aansluiting gerealiseerd met een breed erkende internationale kwaliteitsstandaard. Volgens dezelfde standaarden als die wij hanteren bestaat er in andere landen eveneens een raamwerk voor het waarborgen van kwaliteit en continue professionele ontwikkeling van ingenieurs aldaar. In het kader hiervan sluit KIVI vandaag, onder het toeziend oog van de Nederlandse ambassadeur in Spanje Z.E. Matthijs van Bonzel, een overeenkomst met de Asociación de Ingenieros Profesionales de España (AIPE) voor wederzijdse erkenning van Chartered Engineers in Nederland en Spanje.

Van Bonzel zegt hierover: “Met de overeenkomst tussen de Nederlandse en Spaanse ingenieursassociaties wordt een belangrijke stap gezet voor de vrijheid van dienstverlening als hoeksteen van de interne markt. De erkenning van wederzijdse beroepskwalificaties is één van de hete hangijzers in de vervolmaking van de interne markt. De Chartered Engineers overeenkomst is een voorbeeld voor andere beroepsgroepen hoe de private sector zelf het initiatief neemt om de interne markt te versterken.  Ik hecht aan de mobiliteit van bedrijven en beroepsbeoefenaren in de gehele EU en feliciteer KIVI met dit initiatief, dat de samenwerking tussen Nederlandse en Spaanse ingenieurs versterkt.”

Onlangs werd eenzelfde overeenkomst gesloten met de de Ordem dos Engenheiros (OE) in Portugal, onder het toeziend oog van de Nederlandse ambassadeur in Portugal  Z.E. Govert Bijl de Vroe.

Met deze samenwerkingsovereenkomsten dragen wij bij aan het stimuleren  en verder uitbouwen van de kennis en kunde van onze ingenieurs, en het vergroten van hun kansen in een bilaterale context.