Ken jij een bijzondere ingenieur die de Prins Friso Ingenieursprijs verdient? Nomineer hem/haar dan voor deze prestigieuze award en de titel Ingenieur van het Jaar 2024! Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, KIVI, wil met deze prijs excellente ingenieurs en hun werk zichtbaar maken.

De Prins Friso Ingenieursprijs wordt jaarlijks toegekend aan een ingenieur die zich onderscheidt in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap. De prijs draagt de naam van wijlen prins Friso, ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en een zeer gewaardeerd lid van KIVI. 

Waarom nomineren?

We hebben ingenieurs nodig voor innovaties die bijdragen aan een gezondere, veiligere en duurzamere wereld. Inspirerende professionals die nieuwe kansen herkennen en weten hoe ze innovatieve concepten moeten implementeren en lanceren. Met zakelijk inzicht, ambitie en lef om deze innovaties te laten slagen. Deze excellente ingenieurs verdienen waardering en erkenning van hun werk. De Prins Friso Ingenieursprijs en de titel Ingenieur van het Jaar bieden hiertoe het podium. Het winnen van de prijs opent deuren, geeft exposure, biedt netwerkmogelijkheden en zorgt voor naamsbekendheid. En dient als inspiratie voor toekomstige ingenieurs!

Jacquelien Scherpen Ingenieur van het Jaar 2023

Prof. dr. ir. Jacquelien Scherpen, hoogleraar en sinds 1 september 2023 Rector Magnificus aan de Rijksuniversiteit Groningen, is de winnaar van de Prins Friso Ingenieursprijs 2023. Zij vertelt hierover: “Ik was enorm vereerd met mijn nominatie, ik had nooit op deze manier over mijzelf gedacht, ik was altijd bezig met het nadenken over het nomineren van anderen. Het winnen van de titel ‘Ingenieur van het Jaar’ en de Prins Friso Ingenieursprijs zijn voor mij een erkenning voor mijn harde werk, maar ook belangrijk voor het op de kaart zetten van techniek. Het heeft aandacht gebracht, optredens en interviews, waarin ik ook het belang van ingenieurs voor de grote transities waar we voor staan onder de aandacht kon brengen. En het feit dat we dat als ingenieurs niet alleen kunnen, maar juist moeten samenwerken met andere disciplines om het beste resultaat te krijgen. Hopelijk inspireert het meer meiden om voor techniek te kiezen.”

Foto: Jacquelien Scherpen ©️ Rijksuniversiteit Groningen

Procedure en aanmelden

Uit de aanmeldingen worden drie finalisten geselecteerd. De uiteindelijke winnaar wordt gekozen op basis van een online publieksstemming en de bevindingen van de vakjury. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Dag van de Ingenieur op woensdag 13 maart in Den Haag. 

Update 16 december 2023: nomineren voor de Prins Friso Ingenieursprijs 2024 was mogelijk tot en met 15 december 2023. Wil je meer weten over de prijs? Kijk dan op deze website.