De inschrijving voor de Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent (Young Talent Awards) van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) is geopend, waaronder de Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde. Deze prijs wordt gesponsord door de KNVI, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals en KIVI, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

De winnaar van de KNVI/KIVI Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde krijgt 3.000 euro. Er zijn twee 2e prijzen van elk 1.000 euro gesponsord door de KHMW. Ook worden aanmoedingsprijzen van elk 500 euro uitgereikt voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, waarvan 9 gesponsord door KNVI en KIVI in de studierichting Informatica & technische informatica.

Prijs voor uitzonderlijk studieresultaat

De Jong Talent Prijzen van de KHMW worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken. In 2023 zijn er achttien afstudeerprijzen beschikbaar ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag) voor studenten die in het academisch jaar 2022/2023 afstuderen aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

Nomineer jouw kandidaat

Wil jij een jong talent nomineren voor de KNVI/KIVI prijs of een van de andere Jong Talent Prijzen van de KHMW? Kijk dan snel op deze website. Nomeren kan tot en met 18 september 2023.