Ingenieurs veranderen de wereld. Maar veranderen de ingenieurs wel voldoende mee? Het septembernummer van De Ingenieur, het techniekmaandblad van KIVI, zal in het teken staan van de ingenieur van de toekomst. De redactie is op zoek naar lezers die hierover willen meedenken.

Transitie van de ingenieur

Het sleutelwoord van deze tijd is transitie. Of het nu gaat om energie, digitalisering, grondstoffen, landbouw, mobiliteit: op alle vlakken zijn grootschalige veranderingen vereist die voor een deel al zijn begonnen en die zeker nog decennia zullen voortduren.

Maar verandert het ingenieurschap wel voldoende mee? Of gaat de transitie aan het vak voorbij? Over welke eigenschappen, vaardigheden en kennis moet de ingenieur van de toekomst beschikken? Welke typische ingenieurskenmerken kunnen ingenieurs juist beter afschudden om werkelijk klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst?

Denk mee!

De redactie van De Ingenieur vraagt lezers om mee te denken over de ingenieur van de toekomst. Beschrijf in maximaal vierhonderd woorden hoe de ideale ingenieur van de toekomst er in uw ogen uitziet. Hoe zou het technische onderwijs eruit moeten zien, zodat die ingenieur er ook daadwerkelijk komt? Hoe kan die ingenieur zijn/haar talenten het beste inzetten? Hoe zal het ingenieurschap zich verhouden tot de toenemende automatisering? 

Mail voor 1 augustus uw bijdrage naar redactie@ingenieur.nl, onder vermelding van ‘Ingenieur van de toekomst’. De beste inzendingen komen in aanmerking voor plaatsing in het septembernummer. Onder de inzenders worden tevens drie exemplaren van Futurama verloot, een bundeling van de rubriek Voorwaarts van Fanta Voogd uit dit blad.